Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

W dniu 26 lutego 2021 roku w przelewickim pałacu, na mocy aktu darowizny, nastąpiło przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach od Gminy Przelewice przez Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przelewice
Wcześniej, w dniu 22 października 2020 roku, powołano nową instytucję samorządową o nazwie „Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej”, która będzie prowadziła działalność na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków i modernizacji terenów wiejskich. Do jej zadań należeć będzie m.in. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości i tradycji wsi zachodniopomorskiej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego Pomorza Zachodniego oraz promocja kultury ekologicznej.

Przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Po uroczystości podpisania aktu notarialnego w imieniu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego list gratulacyjny odczytał i wręczył marszałkowi województwa zachodniopomorskiego prezes Marcin Kubus.

List gratulacyjny (.pdf)

Należy mieć nadzieję, że przy zaangażowaniu Województwa Zachodniopomorskiego – nowego właściciela założenia folwarcznego i pałacowo-parkowego – ogród dendrologiczny, będzie pomyślnie rozwijał się, ciesząc nas swoją magiczną aurą i wspaniałą kolekcją roślin.

Plakat - Konkurs ROŚPolskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem konkurs fotograficzny Burmistrza Drawska Pomorskiego pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”.
Po wcześniejszych edycjach ww. konkursu w 2018 i 2019 roku, które również odbyły się przy naszym patronacie honorowym i wsparciu merytorycznym w komisji konkursowej, możemy potwierdzić, że Gmina Drawsko Pomorskie jest zdecydowanym liderem w województwie zachodniopomorskim, a może nawet i w Polsce, w zakresie ustanawiania pomników przyrody. Działania te, wsparte promocją, a przede wszystkim włączeniem społeczności lokalnej, powinny być wzorem dla innych gmin dbających o ochronę przyrody i rozwój turystyczny. Gratulujemy i mocno wspieramy!

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowym spotkaniu – webinarium Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w formie zdalnej na platformie Zoom. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 18.00.

Pan prof. Piotr Wężyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi prezentację pt.:
„Wykorzystanie technologii skanowania laserowego w zarządzaniu zielenią miejską”.

Jednocześnie miło nam jest poinformować, że Pan profesor będzie prowadził prezentację już jako członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Aby wziąć w nim udział prosimy o:
1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej potwierdzającej uczestnictwo w webinarium: link do karty zgłoszeniowej
2. Pobranie aplikacji Zoom i zainstalowanie jej na komputerze:
link do pobrania Zoom

Pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, prześlemy Państwu e-mail z linkiem, który należy kliknąć, łącząc się w ten sposób z naszą grupą webinaryjną.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !

Piotr Urzykowski
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3 lutego, w wieku 90 lat, zmarł w Pradze członek honorowy naszego Towarzystwa, bliski przyjaciel wielu polskich dendrologów, Antonín M. Svoboda.

Cześć Jego pamięci! Zarząd i członkowie PTD

 

svět těsný — myšlení široké
Friedrich Schiller

Mílí přátelé, ve smutku oznamujeme, že nás ve věku 90 let opustil náš tatínek a dědeček, významný český dendrolog

Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc.

 

Děkujeme za vaši vzpomínku.
Jana a Ondřej Hrabovi
Martina Hrabová
Jakub Hrab
Michaela a Beat Wicki
Petra a Miles Winnette

Vyjádření soustrasti můžete zaslat na adresu nebo na e-mail:
Jana Hrabová, Nad Rokoskou 30, Praha 8, 182 00
jana.svobodova@archatheatre.cz

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne na prośbę Społecznego Komitetu Zachowania Historycznego Charakteru ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach włączyło się, jako strona postępowania administracyjnego, w sprawę wydania decyzji o wycince 24 ponad stuletnich drzew alejowych. Podstawą złożenia naszego wniosku jest jeden ze środków statutowego działania Naszego towarzystwa – „wyrażanie opinii i interweniowanie w przypadkach działań na szkodę drzew i drzewostanów, podejmowanych na terenie kraju przez organy administracji państwowej, samorządowej i osoby fizyczne”.

Planowana wycinka drzew była związana z modernizacją historycznej w zabudowie Szamotuł ulicy Wiosny Ludów i utworzeniem z niej „łącznika” dwóch dróg wojewódzkich.

Jak informują przedstawiciele komitetu, nasza interwencja w ww. sprawie spowodowała wszczęcie postępowania w sprawie wpisania alei lipowej na ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach do rejestru zabytków przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tym samym wstrzymana jest wycinka drzew – serdecznie gratulujemy ponad 500 osobom, które uczestniczyły w tym obywatelskim sprzeciwie.

Dziękując za słowa uznania płynące dla Naszego towarzystwa ze strony Społecznego Komitetu, należy podkreślić, że to przede wszystkim wspólne zaangażowanie i mocny sprzeciw wobec wycięcia drzew (nastąpiła w tej sprawie prawdziwa wiosna ludów), spowodowały, że lipy, miejmy nadzieję, pozostaną na długo z mieszkańcami ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach.