Kontakt

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Siedziba:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław

Sekretariat:
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – sekretariat
Urząd Pocztowy Warszawa 130
ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 4
02-770 Warszawa
skrytka pocztowa nr 49
e-mail: ptd(at)ptd.pl

Redakcja Rocznika PTD:
Jakub Dolatowski, Joanna Dudek-Klimiuk

Sekretariat redakcji:
Joanna Dudek-Klimiuk
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
tel. (+48) 661 543 884
e-mail: joanna_dudek_klimiuk(at)sggw.pl
Adres pocztowy:
Jakub Dolatowski, Policzna 2/1, 17-250 Kleszczele

Dystrybucja i sprzedaż Rocznika:
Tatiana Swoczyna
Katedra Ochrony Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel. (+48)22 5932073
e-mail: tatiana_swoczyna(at)sggw.pl

Do pobrania: wskazówki dla autorów

Redakcja Wiadomości PTD:
Katarzyna Fidura-Tratkiewicz
ul. Szklarniowa 6B
03-046 Warszawa
tel. (+48) 504 245 401
e-mail: red_PTD(at)wp.pl

Biblioteka:
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
bud. 37, III piętro, pok. 60
tel. (+48) 22 5932201 oraz (+48) 661 543884
e-mail: biblioteka(at)ptd.pl

Konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
ul. Henryka Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
NIP 8982170669
Bank Millennium
33 1160 2202 0000 0001 4898 0958

IBAN to numer konta poprzedzony, oczywiście, PL
BIC: BIGBPLPWXXX

Strona internetowa:
Opieka nad całością i teksty: Katarzyna Fidura-Tratkiewicz
Administratorka: Maria Jagodzińska