Zarząd PTD

Zarząd PTD

dr hab. Jacek Borowski, profesor SGGW – prezes

mail: jacek_bor(at)wp.pl

inż. Jan Bigoszyński-Łazucki – wiceprezes

kontakty ze środowiskiem szkółkarskim
mail: jan(at)lazuccy.pl, tel.: +48 602 102 385

Piotr Krasiński – wiceprezes

sprawy organizacyjne: wycieczki, wykłady, warsztaty + kontakty z zagranicą
mail: piotr.krasinski(at)gmail.com

mgr inż. Katarzyna Fidura-Tratkiewicz – redaktor wydawnictw

mail: red_PTD(at)wp.pl

dr Małgorzata Morończyk (Pstrągowska) – sekretarz

ptd(at)ptd.pl, mbpstragowska(at)gmail.com, tel: +48 669 488 609

mgr inż. Iwona Gajewska – skarbnik

mail: gaja2014(at)wp.pl

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Grzegorz Nowak – przewodniczący
dr hab. Piotr Latocha – zastępca przewodniczącego
dr Ewa Jerzak – sekretarz
mgr Agnieszka Kościelak – członek
dr Tomasz Maliński – członek

Sąd Koleżeński:
prof. Mieczysław Czekalski – prezes
dr hab. Jerzy Tumiłowicz – wiceprezes
dr Narcyz Piórecki – sekretarz
dr Tomasz Bojarczuk – członek
mgr inż. Łucja Swiłło – członek