Zarząd PTD

Zarząd PTD

dr hab. Marcin Kubus, prof. ZUT – prezes
mail: marcin.kubus@zut.edu.pl

dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP – wiceprezes
mail: zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl

dr hab. Grzegorz Nowak, prof. ZUT – wiceprezes
mail: grzegorz.nowak@zut.edu.pl

dr Mariola Truchan – redaktor wydawnictw
mail: mariola.truchan@apsl.edu.pl

mgr inż. Natalia Maćków – sekretarz
mail: ptd@ptd.pl, tel: +48 602 131 262

mgr inż. Tomasz Szewczyk – skarbnik
mail: tom-szewczyk@wp.pl

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. ZUT – przewodnicząca
dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW – wiceprzewodniczący
dr Ewa Jerzak – sekretarz
mgr Agnieszka Kościelak – członek
dr Tomasz Maliński – członek

Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski – przewodniczący
dr hab. Jacek Borowski – wiceprzewodniczący
dr Narcyz Piórecki – sekretarz
dr Tomasz Bojarczuk – członek
dr Małgorzata Morończyk – członek

Zakładka Biblioteka PTD

Kuratorką biblioteki jest dr hab. Joanna Dudek-Klimiuk