Zarząd PTD

Zarząd PTD

dr hab. Marcin Kubus – prezes
mail: marcin.kubus@zut.edu.pl

dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP – wiceprezes
mail: zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl

dr hab. Grzegorz Nowak – wiceprezes
mail: grzegorz.nowak@zut.edu.pl

dr Mariola Truchan – redaktor wydawnictw
mail: mariola.truchan@apsl.edu.pl

mgr inż. Piotr Urzykowski – sekretarz
mail: ptd@ptd.pl, tel: +48 608 160 418

mgr inż. Łucja Swiłło – skarbnik
mail: info@viburnum.pl

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. ZUT – przewodnicząca
dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW – wiceprzewodniczący
dr Ewa Jerzak – sekretarz
mgr Agnieszka Kościelak – członek
dr Tomasz Maliński – członek

Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski – przewodniczący
dr hab. Jerzy Tumiłowicz – wiceprzewodniczący
dr Narcyz Piórecki – sekretarz
dr Tomasz Bojarczuk – członek
dr Małgorzata Morończyk – członek