Plakat - Konkurs ROŚPolskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem konkurs fotograficzny Burmistrza Drawska Pomorskiego pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”.
Po wcześniejszych edycjach ww. konkursu w 2018 i 2019 roku, które również odbyły się przy naszym patronacie honorowym i wsparciu merytorycznym w komisji konkursowej, możemy potwierdzić, że Gmina Drawsko Pomorskie jest zdecydowanym liderem w województwie zachodniopomorskim, a może nawet i w Polsce, w zakresie ustanawiania pomników przyrody. Działania te, wsparte promocją, a przede wszystkim włączeniem społeczności lokalnej, powinny być wzorem dla innych gmin dbających o ochronę przyrody i rozwój turystyczny. Gratulujemy i mocno wspieramy!