W dniu 26 lutego 2021 roku w przelewickim pałacu, na mocy aktu darowizny, nastąpiło przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach od Gminy Przelewice przez Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przelewice
Wcześniej, w dniu 22 października 2020 roku, powołano nową instytucję samorządową o nazwie „Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej”, która będzie prowadziła działalność na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków i modernizacji terenów wiejskich. Do jej zadań należeć będzie m.in. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości i tradycji wsi zachodniopomorskiej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego Pomorza Zachodniego oraz promocja kultury ekologicznej.

Przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Po uroczystości podpisania aktu notarialnego w imieniu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego list gratulacyjny odczytał i wręczył marszałkowi województwa zachodniopomorskiego prezes Marcin Kubus.

List gratulacyjny (.pdf)

Należy mieć nadzieję, że przy zaangażowaniu Województwa Zachodniopomorskiego – nowego właściciela założenia folwarcznego i pałacowo-parkowego – ogród dendrologiczny, będzie pomyślnie rozwijał się, ciesząc nas swoją magiczną aurą i wspaniałą kolekcją roślin.