Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3 lutego, w wieku 90 lat, zmarł w Pradze członek honorowy naszego Towarzystwa, bliski przyjaciel wielu polskich dendrologów, Antonín M. Svoboda.

Cześć Jego pamięci! Zarząd i członkowie PTD

 

svět těsný — myšlení široké
Friedrich Schiller

Mílí přátelé, ve smutku oznamujeme, že nás ve věku 90 let opustil náš tatínek a dědeček, významný český dendrolog

Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc.

 

Děkujeme za vaši vzpomínku.
Jana a Ondřej Hrabovi
Martina Hrabová
Jakub Hrab
Michaela a Beat Wicki
Petra a Miles Winnette

Vyjádření soustrasti můžete zaslat na adresu nebo na e-mail:
Jana Hrabová, Nad Rokoskou 30, Praha 8, 182 00
jana.svobodova@archatheatre.cz