Oddziały i sekcje


logo PTDZarząd Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego:

Władysław Danielewicz – przewodniczący
Tomasz Bojarczuk– wiceprzewodniczący
Małgorzata Kalinowska – sekretarz
Bartosz Byczkowski – skarbnik
Marcin Kolasiński
Joanna Bykowska

Komisja Rewizyjna:
Ewa Jerzak – przewodnicząca
Mieczysław Czekalski
Jacek Sikorski

Siedziba:
Ogród Botaniczny UAM, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań

Kontakt:
e-mail: wielkopolska@ptd.pl


logo PTDZarząd Szczecińskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego:

Marcin Kubus – przewodniczący
Jarosław Zieliński – zastępca przewodniczącego
Grzegorz Nowak – sekretarz
Łucja Swiłło – skarbnik
Urszula Nawrocka-Grześkowiak – członek zarządu
Roman Gatalski – członek zarządu
Tadeusz Leśnik – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Izabela Cichuńska
Krzysztof Wraga

Siedziba:
ul. Papieża Pawła VI 3A; 71-459 Szczecin (działa przy Katedrze Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

Kontakt:
e-mail: ptd.szczecin@ptd.pl


logo - drzewa miejskie Zarząd Sekcji Drzew Miejskich
Polskiego Towarzystwa
Dendrologicznego:

Marzena Suchocka – przewodnicząca
Kamila Nowocin – zastępca przewodniczącej
Adam Młynik – zastępca przewodniczącej
Iga Kołodziej – sekretarz i skarbnik

Siedziba:
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Kontakt:
marzena.suchocka@interia.pl
tel: (+48) 506 650607


logo PTDZarząd Sekcji Drzew Pomnikowych
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego:

Krzysztof Borkowski – przewodniczący
Tomasz Bojarczuk – zastępca przewodniczącego
Piotr Gach – sekretarz


logo-ogród botaniczny Zarząd Sekcji Ogrodów Botanicznych
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Piotr Banaszczak – przewodniczący

Siedziba:
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
Arboretum
ul. Leśna 1
95-063 Rogów

Kontakt:
banaszczak@gmail.com


logo wrzosowate Zarząd Sekcji Rośliny Wrzosowate Pol-
skiego Towarzystwa Dendrologicznego

Piotr Muras – przewodniczący


logo - różeZarząd Sekcji Róż
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Marta Monder – przewodnicząca
Piotr Wiśniewski – sekretarz

Kontakt:
ptdsekcjaroz@gmail.com