Częste pytania

Nie jestem profesjonalnym dendrologiem. Czy mogę zostać członkiem PTD?

Oczywiście! Polskie Towarzystwo Dendrologiczne to organizacja skupiająca zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się roślinami, jak i miłośników roślin drzewiastych i bylin.

Co muszę zrobić, żeby zostać członkiem?

Członkiem PTD może być każda osoba pełnoletnia, która zajmuje lub interesuje się drzewami, krzewami lub bylinami. Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy pobrać i wypełnić formularz, umieszczony w zakładce „Do pobrania„, i odesłać go na adres Sekretariatu PTD.

W formularzu jest m.in. rubryka „Członkowie wprowadzający”, prosimy się jednak nie martwić, gdy nie znacie Państwo nikogo z PTD, kto mógłby Państwa do Towarzystwa wprowadzić i rekomendować. W takim przypadku prosimy nie wypełniać tej rubryki, a z naszej strony – oczekujemy tylko kilku zdań, przysłanych pocztą na adres Sekretariatu lub mejlem (na adres ptd@ptd.pl), o Państwa zainteresowaniach, dokonaniach lub planach związanych z dendrologią.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o członkostwo wyślemy na Państwa adres naszą decyzję oraz dalsze informacje.

Jakie korzyści przynosi członkostwo w PTD?

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych oraz bylin. Członkowie Towarzystwa mogą uczestniczyć we wszystkich seminariach, zjazdach, konferencjach czy wyjazdach studyjnych organizowanych przez PTD. Otrzymują również bezpłatnie, w ramach opłaconej składki rocznej, egzemplarz Rocznika PTD i biuletynu – Wiadomości PTD.

Kim są członkowie wspierający PTD? Jakie korzyści przynosi ten rodzaj członkostwa?

Członkowie wspierający to instytucje, firmy lub osoby prywatne, które zechcą wesprzeć funkcjonowanie naszego Towarzystwa odpowiednio wysoką składką roczną. Członkowie wspierający mogą posługiwać się znakiem PTD oraz powoływać na członkostwo w Towarzystwie we wszelkich materiałach reklamowych, na swoich stronach internetowych itp.

Firmę-członka wspierającego reprezentuje wskazana osoba fizyczna, która – oczywiście bez wnoszenia jakichkolwiek składek czy opłat – ma wszelkie prawa członka zwyczajnego PTD.

Żeby zostać członkiem wspierającym, wystarczy wypełnić formularz umieszczony w zakładce „Do pobrania” i odesłać go na adres Sekretariatu PTD. Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa deklaracji prześlemy pocztą decyzję o przyjęciu Państwa w poczet członków wspierających wraz prośbą o uiszczenie rocznej składki, w deklarowanej przez Państwa wysokości.