100-lecie PTD

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU NA WYBÓR ZDJĘCIA NA OKŁADKĘ ALBUMU „POLSKIE DĘBY”
Konkurs został zakończony w dniu 5 maja br.
Na adres zgłoszeniowy nadesłano 39 ważnych, sformułowanych zgodnie z regulaminem głosów.
Rozkład i podsumowanie głosów:
Zdjęcie nr 1, dąb Jagielloński z Krakowa – 9 głosów.
Zdjęcie nr 2, dąb Thora z Mużakowa – 2 głosy.
Zdjęcie nr 3, dąb z Kiełpina – 10 głosów.
Zdjęcie nr 4, dąb Rus z Rogalina – 18 głosów.
Zdjęcie nr 5, dąb Poganin z Węglówki – 0 głosów.

Zwycięzcą konkursu zostało zdjęcie nr 4, które posłuży do zaprojektowania okładki albumu.
Zgodnie z punktem 10 regulaminu, po wydrukowaniu albumu, wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy oddali ważne głosy, zostaną rozlosowane 3 egzemplarze albumu.
Krzysztof Borkowski
przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Mateusz Korbik
członek Komitetu Redakcyjnego
prowadzący obsługę konkursu.

13 maja 2024 r

Komitet Redakcyjny albumu „Polskie dęby” ogłasza konkurs na wybór zdjęcia na okładkę albumu.
Przedstawione zdjęcia pochodzą ze zgłoszeń nadesłanych przez członków Towarzystwa na konkurs albumowy.

 Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego posiadających własne konto e-mail.

2. Konkurs odbędzie się drogą mailową w terminie od dnia ogłoszenia do 5 maja br. włącznie.

3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do oddania jednego głosu na jedno z zamieszczonych poniżej zdjęć.

Zdjęcia są opisane numerami od 1 do 5, nazwą własną (o ile istnieje) i lokalizacją. Autorzy zdjęć pozostają anonimowi.

5. Uczestnik konkursu przekazuje swój głos wysyłając mail na adres: zgloszenie.deby100@ptd.pl

6. W mailu uczestnik podaje numer wybranego zdjęcia oraz swoje imię i nazwisko.

Przykład maila: Wybieram zdjęcie nr 2, Jan Kowalski

7. Komitet Redakcyjny dokona podsumowania konkursu
do 15 maja br. i ogłosi wynik na stronach Towarzystwa i Sekcji Drzew Pomnikowych.

8. W sytuacji, kiedy dwa lub więcej zdjęć otrzymają równą ilość głosów, wyboru zdjęcia okładkowego dokona Komitet Redakcyjny.

9. Nazwisko autora zdjęcia, które znajdzie się na okładce albumu zostanie podane na stronie redakcyjnej albumu.

10. Po wydrukowaniu albumu, wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane 3 egz. albumu.

Losowanie przeprowadzi Komitet Redakcyjny.

Komitet Redakcyjny albumu „Polskie dęby”
18 maja 2024 r.

 

Nr 1.  Dąb Jagielloński, Kraków
Nr 2.  Dąb Thora, Mużaków
Nr 3.  Dąb z Kiełpina
Nr 4.  Dąb Rus, Rogalin

 

 

Nr 5.  Dąb Poganin, Węglówka