Polskie Towarzystwo Dendrologiczne na prośbę Społecznego Komitetu Zachowania Historycznego Charakteru ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach włączyło się, jako strona postępowania administracyjnego, w sprawę wydania decyzji o wycince 24 ponad stuletnich drzew alejowych. Podstawą złożenia naszego wniosku jest jeden ze środków statutowego działania Naszego towarzystwa – „wyrażanie opinii i interweniowanie w przypadkach działań na szkodę drzew i drzewostanów, podejmowanych na terenie kraju przez organy administracji państwowej, samorządowej i osoby fizyczne”.

Planowana wycinka drzew była związana z modernizacją historycznej w zabudowie Szamotuł ulicy Wiosny Ludów i utworzeniem z niej „łącznika” dwóch dróg wojewódzkich.

Jak informują przedstawiciele komitetu, nasza interwencja w ww. sprawie spowodowała wszczęcie postępowania w sprawie wpisania alei lipowej na ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach do rejestru zabytków przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tym samym wstrzymana jest wycinka drzew – serdecznie gratulujemy ponad 500 osobom, które uczestniczyły w tym obywatelskim sprzeciwie.

Dziękując za słowa uznania płynące dla Naszego towarzystwa ze strony Społecznego Komitetu, należy podkreślić, że to przede wszystkim wspólne zaangażowanie i mocny sprzeciw wobec wycięcia drzew (nastąpiła w tej sprawie prawdziwa wiosna ludów), spowodowały, że lipy, miejmy nadzieję, pozostaną na długo z mieszkańcami ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach.