FitoremediacjaSerdecznie zapraszamy na styczniowy wykład “Drzewa i krzewy w fitoremediacji powietrza” profesora, doktora habilitowanego Stanisława Gawrońskiego z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Szczegóły na plakacie.

Okładka Rocznika PTD nr 63Od redakcji Rocznika PTD:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na lata 2015-2016, w miejsce 1 punktu: SIEDEM punktów.
2. Redaktor gorąco prosi nadsyłających teksty do Rocznika o ścisłe wypełnianie wymogów, zawartych we Wskazówkach dla autorów, drukowanych w każdym zeszycie naszego pisma i dostępnych na stronie internetowej.

choinka PTDSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego!
Niech nowo narodzony Chrystus przynosi do Waszych serc i domów wzajemną miłość, radość i siłę!

Z okazji Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dendrologom i miłośnikom drzew, aby nie zabrakło nam ciepła, bezpieczeństwa i piękna wokół nas, a nadchodzący rok 2016 był, przez każdego z nas, uznany za udany i szczęśliwy!

Zarząd PTD

Spotkanie Świąteczne 2015W najbliższy piątek, 18 grudnia o godzinie 18.00, serdecznie zapraszamy naszych Członków i Sympatyków na wieczór wspomnień PTD połączony ze spotkaniem wigilijnym.

Anglia - wspomnienia z wycieczki PTD18 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie, na którym uczestnicy kwietniowej wycieczki PTD do Anglii, jaka odbyła się w kwietniu tego roku, opowiedzą o swoich spostrzeżeniach, wrażeniach i doświadczeniach. Spotkanie rozpocznie referat pani dr inż. Beaty Fortuny-Antoszkiewicz oraz dr. inż. Jana Łukaszkiewicza, pracowników Katedry Architektury Krajobrazu SGGW – “Formy, funkcje i wzorce kształtowania zadrzewień w krajobrazie południowej Anglii”. Szczegóły na plakacie.

Po spotkaniu poświęconemu wycieczce odbędzie się również spotkanie wigilijne. Serdecznie zapraszamy!