Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 roku, w wieku 92 lat, zmarł doktor inżynier

Józef Rokosza

Był najstarszym członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wieloletni asystent i adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Współpracował z docentem dr. Włodzimierzem Senetą, a  promotorem jego pracy doktorskiej był prof. Alfons Zielonko. Nauczyciel, wychowawca licznych pokoleń studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Uczył o drzewach i sadził je. Bardzo ciepło wspominany przez kolejne roczniki studentów, których imiona i nazwiska, pamiętał jak nikt inny.

Od wielu lat na emeryturze, przychodził niemal, co dzień, do swojego pokoju na wydziale. Był chodzącą kroniką SGGW i Wydziału Ogrodniczego. Sam, ale nigdy samotny, znał, lubił wiele osób i był bardzo lubiany.

Ceniony przez szkółkarzy, za łączenie wiedzy z praktyką, dla wielu z nich, był przyjacielem. W 2018 roku Związek Szkółkarzy Polskich uhonorował go Honorowym Laurem za wybitne osiągnięcia w krzewieniu wiedzy i pasji roślin ozdobnych.

Jeszcze dwa lata temu, na spotkaniu Warszawskiego Oddziału PTD,
świętowaliśmy jego dziewięćdziesiąte urodziny.

Żegnaj Józefie!
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny i Oddział Warszawski PTD