Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach zmarł

dr Oliver Hermann

członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Należał również do Deutsche Dendrologische Gesellschaft i International Dendrology Society.
Oliver był przyjacielem polskich dendrologów, wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, między innymi w czasie zjazdów i spotkań PTD. Pamiętamy Go jako osobę o głębokiej wiedzy i pasji dendrologicznej, przyjaznego i pogodnego człowieka. Był zapalonym zbieraczem okazów zielnikowych, brakowało mu zaledwie kilku taksonów z naszego kraju (zbierał je tylko ze stanowisk naturalnych, po uzyskaniu zgody). Nauczył się polskiego i chętnie się nim posługiwał, czasem wzbudzając wesołość swoją specyficzną składnią i słowotwórstwem.

Żegnamy Cię, niemiecki Kolego.

Cześć Jego Pamięci!

Oliver, to wielka szkoda, że nigdy już nie przyjedziesz na nasz zjazd!

Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Oliver Hermann

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
z żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

Wielkiego Kompozytora

ŚP
Pana Profesora
Krzysztofa Pendereckiego

Pan Profesor był znawcą i koneserem sztuki ogrodowej,
czego najlepszym dowodem jest ogród i arboretum w Lusławicach.
Stworzone przez Profesora arboretum – gdzie mieliśmy okazję gościć – jest prawdziwym skarbcem najbardziej wyszukanych
gatunków i odmian roślin z całego świata.
Dziękujemy za stworzoną nam unikalną okazję do podziwiania arboretum, gdzie w szumie egzotycznych drzew, wśród szpalerów żywopłotów i śpiewu ptaków, mogliśmy doświadczyć refleksji
nad miejscem powstawania niezwykłej muzyki.

Rodzinie Pana Profesora
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i członkowie
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Szanowni Państwo, zadeklarowani uczestnicy X Jubileuszowego Zjazdu PTD

Z przykrością, ale i z dużą odpowiedzialnością, zawiadamiamy o odwołaniu majowego Zjazdu PTD, a właściwie o jego przełożeniu na 2021 rok. Ta decyzja, tak naprawdę jest już tylko formalnością w okresie masowego rozprzestrzeniania się COVID – 19, którego skutki w różnym stopniu (oby w jak najmniejszym) właśnie odczuwamy.

Wierzymy, że spotkamy się w jeszcze szerszym zjazdowym gronie, dokładnie za rok, realizując dokładnie ten sam niezwykle atrakcyjny program.

Składamy serdeczne podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu X Zjazdu oraz wszystkim osobom w różnym sposób zaangażowanym w nasze wydarzenie za dotychczas wykonaną pracę, która zakwitnie za rok, wraz z wojsławickimi różanecznikami.

Wszystkim Państwu życzymy dużo ZDROWIA !

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Szanowni Państwo, drodzy członkowie PTD !

Informujemy, że w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID –19 jako Zarząd Główny PTD zdecydowanie rekomendujemy przełożenie terminów marcowych spotkań w Oddziałach i Sekcjach naszego towarzystwa na późniejszy okres czasu.

Dla wszystkich Państwa – dużo odporności ducha i ciała w tym trudnym czasie, a przede wszystkim dużo zdrowia !

Z serdecznymi pozdrowieniami
Marcin Kubus
Prezes PTD

Plakat - o czym szumią drzewa Biblii
[Aktualizacja 23 III 2020:]
W związku z rozprzestrzeniającą się w naszym kraju chorobą COVID-19 powodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 musimy odwołać nadchodzący wykład Pani Justyny Wawrzyniak. Nowy termin wykładu nie jest na razie znany.

Justyna Wawrzyniak, magister inżynier architektury krajobrazu SGGW. Projektuje ogrody zmysłów dla przestrzeni publicznych, szkół, przedszkoli i ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Od 2018 doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pisze pracę doktorską na temat relacji między Bogiem a człowiekiem w ogrodach Biblii. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. na temat coachingu, mentoringu oraz zarządzania talentami i zespołami na Wyższej Szkole Społeczno Teologicznej w Warszawie. Vice prezes Fundacji Proca. Prywatnie żona od 2003 roku i matka trojga cudownych dzieci, bez których życie, nawet w ogrodach byłoby nudne.

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się pozycji książkowej pt.: „Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty„, której współautorami są członkowie zarządu naszego towarzystwa. Gratulujemy zwieńczenia dzieła Waszej wieloletniej pracy terenowej, jak i prowadzonej w zaciszu archiwów konserwatorskich.
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym powstanie tego bardzo wartościowego opracowania, ocalającego od zapomnienia zabytkowe założenia parkowe Dorzecza Parsęty. Podobnie jak autorzy książki, mamy także nadzieję, że będzie ona impulsem do podjęcia działań władz wojewódzkich i lokalnych w celu ochrony i rewaloryzacji cennych obiektów zabytkowych i przyrodniczych tej części naszego kraju.