Plakat - spotkanie z dr Markiem PiwowarskimSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, pierwszym dyrektorem utworzonego w 2016 roku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, pełniącym tę funkcję do marca tego roku, który przedstawi nam dlaczego polityka ochrony drzew jest potrzebna społecznościom. Pan dr Marek Piwowarski zaprasza również do dyskusji czym jest dla nas, którzy zajmują się drzewami, hasło Primum non nocere et praesidium vitae. Jak je rozumiemy, jakie są jego granice i o co powinniśmy uzupełnić podstawy naszych działań względem drzew.
Marek Piwowarski był adiunktem w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Handlowej i Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz wykładowcą na kierunkach Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna. Od 2006 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Spraw Zagospodarowania Nabrzeży Wisły.

Do zobaczenia w czwartek 28 listopada! Szczegóły na plakacie.

Oddział Szczeciński serdecznie zaprasza 12 grudnia na spotkanie wigilijne, któremu towarzyszyć będzie prelekcja Pani dr hab. Marioli Wróbel pt. “Magiczne rośliny w symbolice Świąt Bożego Narodzenia”.

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się wydanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego angielskojęzycznej książki – poradnika praktycznego o uprawie aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta). Poradnik polecamy jako kompendium wiedzy o uprawie tego bardzo wartościowego dla jakości żywienia człowieka pnącza, z uwzględnieniem różnych aspektów, od poznania biologii rośliny, przez wybór miejsca i założenie plantacji aż po jej pielęgnowanie. Ważną częścią opracowania jest tematyka związana z produkcją dobrej jakości owoców i obejmuje ona zarówno aspekty przed jak i pozbiorcze. W tej bogato ilustrowanej, o atrakcyjnej szacie graficznej pozycji znajdują się cenne, a nawet wręcz unikalne informacje o popularnym kiwi, będące wynikiem wieloletnich badań naukowych i doświadczeń plantacyjnych.

Jednym ze współautorów poradnika – wybitnych specjalistów- praktyków i hodowców popularnego kiwi, jest wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Naszego towarzystwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi – dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW.

Autorom serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury.

Kiwiberry. Actinidia arguta

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego !

Komitet Organizacyjny, Oddział Dolnośląski PTD i Zarząd Główny PTD zapraszają na majowy X Jubileuszowy Zjazd Dendrologiczny i konferencję naukową pt.: „Zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych Dolnego Śląska”. W załączniku znajdą Państwo komunikat nr 1 naszego wydarzenia. Zapraszamy serdecznie do arboretów, parków zdrojowych, powierzchni leśnych i innych cennych kulturowo miejsc Dolnego Śląska. Efektowną oprawę uroczystego Jubileuszowego Zjazdu zapewnią nam kwitnące różaneczniki kolekcji Arboretum w Wojsławicach.

Do zobaczenia na Dolnym Śląsku !

X Zjazd PTD Komunikat I
Karta zgłoszeniowa

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, uprzejmie informuję, że w dniu 24 października w drodze uchwały PTD został powołany do życia Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Przewodniczącym oddziału jest Przemysław Bąbelewski, a sekretarzem Hanna Grzeszczak-Nowak.

Wraz z serdecznymi gratulacjami, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w działalności oddziału, a jednymi z pierwszych będzie zapewne majowy X Jubileuszowy Zjazdu PTD, o którego szczegółach dowiemy się już wkrótce z komunikatu nr 1.