Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin” zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin zostały wdrożone do stosowania na terenie stanowiącym własność Gminy miasto Szczecin. Są to drugie, po „warszawskich standardach”, standardy zieleni opracowane przez nasze towarzystwo.

W zakładce „Do pobrania” lub pod linkiem cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/zarzadzenie_140_21.pdf znajdziecie Państwo ww. opracowanie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w spacerach prezentujących parki i ogrody Warszawy.
Projekt powstaje przy współpracy z Zarządem Zieleni Warszawy. Szczegóły spotkań będą publikowane na profilu FB Zieleń Warszawska oraz na profilu PTD.

Wszystkie spacery rozpoczynają się o godz. 12.00

Odnośnie miejsc spotkań:

  • na tydzień przed spacerem zostanie opublikowane zaproszenie z krótkim opisem tematyki i określeniem, gdzie się spotykamy
    – na profilu FB ZZW. Jeśli ktoś nie korzysta z FB, to i tak może kliknąć link i przejrzeć profil (nie będąc zalogowanym na FB);
    – na profilu FB PTD.
  • można dzwonić do prowadzących z ramienia PTD;
  • można dzwonić do wsparcia organizacyjnego: Edyta kom. 534 23 23 66 (z wyjątkiem 11-19 września, kiedy kontakt będzie utrudniony, chociaż nie niemożliwy)

Harmonogram spacerów:

park data prowadzący
1 Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 29 sierpnia Dendrolog Jacek Borowski
Arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz
2 Pole Mokotowskie 5 września Dendrolog Mateusz Korbik
Arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz
3 Park Morskie Oko 12 września Dendrolog Piotr Wiśniewski
Arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz
4 Park Skaryszewski im. I.J. Paderewskiego 19 września Dendrolog Jacek Borowski,
Arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz
5 Ogród Krasińskich 26 września Dendrolog Jacek Borowski,
Arch. kraj. Beata Fortuna
6 Park Ujazdowski 3 października Dendrolog Jacek Borowski,
Arch. kraj. Beata Fortuna
7 Park Żeromskiego 10 października Dendrolog Mateusz Korbik,
Arch. kraj. Beata Fortuna
8 Park Dreszera 17 października Dendrolog Piotr Wiśniewski,
Arch. kraj. Beata Fortuna
9 Zieleń przyuliczna jako ważny element krajobrazu miasta 24 października Dendrolog Jacek Borowski,
Arch. kraj. Beata Fortuna oraz
Jan Łukaszkiewicz
(spacer prowadzą 3 osoby)

Spacer nr 1: Park im. Edwarda Rydza Śmigłego
Miejsce spotkania
Wejście do Parku Edwarda Rydza-Śmigłego róg ul. Rozbrat i ul. Szarej, blisko znajduje się przystanek autobusowy Śniegockiej 01 (autobusy 108,109, 162, 171)

Pole Mokotowskie – 05.09.2021. godz. 12.00
Wejście do parku Pole Mokotowskie od strony skrzyżowania Alej Niepodległości z ul. Stefana Batorego. Naprzeciwko znajduje się popularny pub Zielona Gęś.
Dojazd metrem (stacja Pole Mokotowskie) lub autobusy 119, 167, 174 (przystanek Pole Mokotowskie 01)

Morskie Oko – 12.09.2021. godz. 12.00
Spotykamy się przy pomniku Jana Matejki – ul. Puławska, bliżej skrzyżowania z ul. Morskie Oko.
Dojazd tramwajem 4, 10, 14, 15, 18, 35 lub autobusem 222 (przystanek Morskie Oko).

Park Skaryszewski -19.09.2021. godz. 12.00
Wejście do parku Skaryszewskiego od strony ronda Waszyngtona i pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.
Blisko znajduje się stacja metra Stadion Narodowy, przystanek tramwajowy (tramwaje 7,9,22,24,25) oraz autobusowy (autobusy 100, 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521).

Ogród Krasińskich – 26.09.2021. godz. 12.00
Spotykamy się przy wejściu do ogrodu Krasińskich od strony placu Krasińskich na Starówce. Chodzi o wejście znajdujące się przy przystanku autobusowym (autob. 116, 178, 180, 503, 518) i ul. Długiej.
Można dojechać też do metra Ratusz i przejść parkiem na drugą stronę.

Park Ujazdowski – 03.10. 2021. godz. 12.00
Wejście do parku Ujazdowskiego od strony placu Na Rozdrożu i Alej Ujazdowskich.
Dojazd: najbliższy przystanek autobusowy Plac Na Rozdrożu i autobusy 116, 166, 180, 222, 503, ewentualnie Trasa Łazienkowska, przystanek Plac Na Rozdrożu z autobusami 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525.

Park Żeromskiego – 10.10.2021. godz. 12.00
Spotykamy się przy wejściu do parku Stefana Żeromskiego od strony placu Wilsona.
Dojazd metrem, tramwajem nr 15, autobusami 114, 185 (od ul. Z. Krasińskiego) lub od strony placu Wilsona autobusami 116, 157, 518.

Park Dreszera – 17.10. 2021. godz. 12.00
Wejście do parku Dreszera od ul. Puławskiej.
Najbliższy przystanek tramwajowy Park Dreszera (tramw. 4, 10, 14, 15, 18, 35) lub autobusowy (141, 172, 222)

Zieleń przyuliczna – 24.10. 2021. godz. 12.00
Spotykamy się o godz. 12.00 przed kawiarnią Rozdroże, u zbiegu ulicy Agrykola, alei Szpitala Ujazdowskiego i Alej Ujazdowskich

Spotkanie na „Semkowym Uroczysku”

W dniach 15 i 16 maja spotkaliśmy się w Rogowskim Arboretum na „Semkowym Uroczysku”. W wyniku starań darczyńców, koleżanek i kolegów, Semka Izdebskiego z rocznika studentów Architektury Krajobrazu SGGW, członków PTD i Rodziny, powstało miejsce upamiętniające naszego, tak bardzo lubianego, Kolegę.

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowym spotkaniu – webinarium Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w formie zdalnej na platformie Zoom. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godz. 18.00.

Pan dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa i Fundacji EkoRozwoju wraz z prof. Jackiem Borowskim przedstawią prezentację pt.: „Nowe standardy utrzymania drzew”.

Informacja od prelegenta:

Pragniemy Członkom PTD zaprezentować efekty kilkuletniej pracy koordynowanej przez Fundację EkoRozwoju i prowadzonej we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi i sektorem komunalnym. Przygotowaliśmy projekty krajowych standardów dotyczących cięć i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki oraz ochrony drzew na budowie. Opracowane przez ekspertów – naukowców i praktyków – projekty standardów zostały poddane pod publiczne konsultacje. Standardy będą okresowo rewidowane, aby wyeliminować ewentualne niedociągnięcia i zapewnić zgodność ze współczesnym stanem wiedzy i praktyki. Praca ta jest wspierana przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW we Wrocławiu i jako taka będzie dostępna nieodpłatnie dla zainteresowanych samorządów, zarządców terenów zieleni i dróg oraz firm.

Podczas wykładu przedstawimy główne założenia standardów, zwłaszcza te nowatorskie, a następnie zaprosimy uczestników do dyskusji. Zwróciliśmy się do Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z prośbą o zarekomendowanie standardów jako wartych stosowania w praktyce. Otrzymaliśmy już rekomendacje od Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.

1. Standard cięcia i pielęgnacji proponuje nową klasyfikację cięć, tożsamą z obecnie opracowywanymi wytycznymi dla Europy przez European Arboricultural Council. Standard wyraźnie oddziela pojęcia cięć i pielęgnacji oraz definiuje wymagania wobec zabiegów. W pracach grupy roboczej, koordynowanej przez prof. Jacka Borowskiego, brali udział praktycy w zakresie arborystyki, oceny drzew oraz zarządzania terenami zieleni, w tym przedstawiciele Federacji Arborystów Polskich. Mamy nadzieję, że zastosowanie standardu pomoże w eliminowaniu szkodliwych i nieprofesjonalnych zabiegów.

2. Standard inspekcji i diagnostyki (oceny) definiuje podstawowe pojęcia i opisuje procedury, poczynając od podstawowej inwentaryzacji, poprzez wzrokową inspekcję, po specjalistyczną diagnostykę drzew, w tym instrumentalną. W zakresie inspekcji drzew określa spójny komplet cech i parametrów stosowanych w ocenie ich stanu. Standard opracowywały osoby mające wiele lat doświadczenia w stosowaniu i nauczaniu inwentaryzacji i diagnostyki drzew. Liczymy na to, że bardziej profesjonalna ocena drzew przełoży się na lepsze decyzji administracyjne i skuteczniejszą opiekę nad nimi.

3. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie budowlanym reguluje postępowanie od etapu koncepcji, przez projektowanie, wykonawstwo, po prace końcowe. Uwzględnienie potrzeb drzew na każdym z etapów procesu budowy lub remontu zapewni ich przetrwanie w dobrym stanie. W opracowaniu standardu partnerem Fundacji EkoRozwoju jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Trwa obecnie wprowadzanie uwag z konsultacji.

Aby wziąć udział w webinarium niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej potwierdzającej uczestnictwo w webinarium – poniżej link do karty zgłoszeniowej

https://forms.gle/geAiXnjxvSXVTD6W7

Pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, prześlemy Państwu e-mail z linkiem, który należy kliknąć, łącząc się w ten sposób z naszą grupą webinaryjną.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Piotr Urzykowski
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że webinarium z prezentacją Pana Prof. Jacka Borowskiego z przyczyn od nas niezależnych zostało przełożone na dzień 30 marca 2021 roku (wtorek), na godz. 18.00

Przepraszamy i serdecznie zapraszamy!