Z radością informujemy, że w dniu 14 listopada odbyły się wybory do
Zarządu Oddziału Warszawskiego PTD.

Do Zarządu Oddziału Warszawskiego weszli:

 • Jacek Borowski (przewodniczący)
 • Beata Fortuna – Antoszkiewicz (członek zarządu)
 • Iwona Gajewska (skarbnik)
 • Piotr Krasiński (wiceprzewodniczący)
 • Mateusz Korbik (członek zarządu)
 • Jan Łukaszkiewicz (członek zarządu)
 • Milena Suchodolska (członek zarządu)
 • Jerzy Nieswadba (członek zarządu)

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego weszli:

 • Katarzyna Fidura
 • Jan Łazucki
 • Tatiana Swoczyna

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za aktywność koleżankom i kolegom z Oddziału Warszawskiego. Wszystkim Wam życzymy dużo satysfakcji, sukcesów i „dendrologicznego samodoskonalenia” wynikających z działalności w oddziale.

w imieniu Zarządu Głównego PTD

Marcin Kubus
prezes

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 listopada 2019 roku zmarła

prof. Leokadia Witkowska-Żuk

Zajmowała się botaniką leśną, fitosocjologią i ochroną przyrody. Pracowała przez wiele lat w Katedrze Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, współpracując m.in. z Tadeuszem Szymanowskim i Włodzimierzem Senetą.

Oddana sprawom lasu i drzew. Autorka i współautorka wielu prac naukowych i popularyzatorskich oraz podręczników akademickich, w tym takich jak „Botanika leśna”, „Rośliny leśne”
i „Atlas roślinności lasów”.

Cześć Jej Pamięci!

Msza pogrzebowa obędzie się 2 grudnia o godz.12.00 w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Warszawie przy ul. Dickensa, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego
na Cmentarz Bródnowski

W imieniu członków – Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Plakat - spotkanie z dr Markiem PiwowarskimSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Markiem Piwowarskim, architektem krajobrazu, pierwszym dyrektorem utworzonego w 2016 roku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, pełniącym tę funkcję do marca tego roku, który przedstawi nam dlaczego polityka ochrony drzew jest potrzebna społecznościom. Pan dr Marek Piwowarski zaprasza również do dyskusji czym jest dla nas, którzy zajmują się drzewami, hasło Primum non nocere et praesidium vitae. Jak je rozumiemy, jakie są jego granice i o co powinniśmy uzupełnić podstawy naszych działań względem drzew.
Marek Piwowarski był adiunktem w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Handlowej i Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz wykładowcą na kierunkach Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna. Od 2006 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Spraw Zagospodarowania Nabrzeży Wisły.

Do zobaczenia w czwartek 28 listopada! Szczegóły na plakacie.

Oddział Szczeciński serdecznie zaprasza 12 grudnia na spotkanie wigilijne, któremu towarzyszyć będzie prelekcja Pani dr hab. Marioli Wróbel pt. “Magiczne rośliny w symbolice Świąt Bożego Narodzenia”.

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się wydanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego angielskojęzycznej książki – poradnika praktycznego o uprawie aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta). Poradnik polecamy jako kompendium wiedzy o uprawie tego bardzo wartościowego dla jakości żywienia człowieka pnącza, z uwzględnieniem różnych aspektów, od poznania biologii rośliny, przez wybór miejsca i założenie plantacji aż po jej pielęgnowanie. Ważną częścią opracowania jest tematyka związana z produkcją dobrej jakości owoców i obejmuje ona zarówno aspekty przed jak i pozbiorcze. W tej bogato ilustrowanej, o atrakcyjnej szacie graficznej pozycji znajdują się cenne, a nawet wręcz unikalne informacje o popularnym kiwi, będące wynikiem wieloletnich badań naukowych i doświadczeń plantacyjnych.

Jednym ze współautorów poradnika – wybitnych specjalistów- praktyków i hodowców popularnego kiwi, jest wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Naszego towarzystwa i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi – dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW.

Autorom serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do lektury.

Kiwiberry. Actinidia arguta