Koleżanki i Koledzy

Ze względu na sytuacje epidemiczną i zalecenia władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jesteśmy zobligowani do odwołania wykładu „Wielki Zielony Mur” w Afryce w dniu 27 stycznia 2022r.

O terminie wykładu powiadomimy mailowo, na stronie PTD i na FB.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTD