Z okazji obchodzonego w dniach 9-11 października br.
jubileuszu 90-lecia  Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku składamy w imieniu zarządu i członków PTD
poniższy List Gratulacyjny.

Uprzejmie informujemy, że wydarzenie związane ze wspomnieniem życia i pracy doc. Włodzimierza Senety odbędzie się także w Arboretum Wojsławice w dniu 17 września br.
Poniżej program spotkania, które Państwu rekomendujemy.
Zarząd Główny PTD

Wspominki o Włodzimierzu Senecie

W imieniu Dyrekcji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej w Powsinie przekazujemy zaproszenie skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego do wzięcia udziału w obchodach 100-lecia urodzin doc. Włodzimierza Senety.

Na seminarium naukowym „Wspominki o Włodzimierzu Senecie” – naszym wybitnym dendrologu wygłosi dr hab. Jakub Dolatowski – członek honorowy PTD.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym ważnym i unikalnym dendrologicznym wydarzeniu.

Zarząd Główny PTD

 

Ogrodowe Perły Mużakowa

Drodzy członkowie PTD,

Rekomendujemy wydarzenie pn. „Ogrodowe Perły Mużakowa” – Ogólnopolskie Terenowe Seminarium-Szkolenie z cyklu Zieleń-Architektura-Krajobraz organizowane w dniach 21-24.09.2023 przez BELWEDER-LD. Szczegóły programu i warunków uczestnictwa w załączniku.

Zarząd Główny PTD

23OP II info dla PTD program i warunki 21-24.09.2023 Ogrodowe Perły Mużakowa-plik PDF

 

Sympozjum 90-lecie Przelewice

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum z okazji 90-lecia Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (1933-2023), które odbędzie się w dniach 8 i 9 września br. w Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach. Ze względu na ograniczone możliwości spowodowane pracami inwestycyjnymi w Ogrodach Przelewice w sympozjum przede wszystkim wezmą udział do zaproszeni przedstawiciele polskich ogrodów botanicznych i arboretów oraz uczelni.

Niniejszym składamy serdeczne gratulacje z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia tego znanej i cenionej w Polsce instytucji (od 2021 roku stanowiącej własność Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego) łączącej w sobie wysokie wartości historyczne, kulturowe i dendrologiczne. Życzymy kadrze zarządzającej i pracownikom Ogrody Przelewice sukcesów w dalszej działalności obiektu – najpierw udanej rewitalizacji zespołu folwarcznego, w tym pałacowo-parkowego, a w kolejnych latach prężnej, sprawiającej wiele satysfakcji działalności edukacyjnej i gospodarczej.

Zarząd Główny PTD

Dziękujemy członkom wspierającym PTD – firmie ELWI oraz
Polsko-Niemieckiej Szkółce Drzewiarskiej Fischer za finansowe wsparcie wydarzenia.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy wszystkich zainteresowanych Konkursem „100 dębów”,
że dokonaliśmy kilku zmian w Regulaminie Konkursu i w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                            Zmiany mają za cel zwiększenie możliwości uczestników Konkursu
oraz ułatwienie zgłaszania dębów. Zmiany zostały zaakceptowane przez Zarząd Towarzystwa.

Zmodyfikowany Regulamin i formularz można pobrać na stronie Sekcji Drzew Pomnikowych PTD  www.sdpptd.pl  zakładka: Aktualności > Album „Polskie dęby”.

Komitet Redakcyjny Albumu

W imieniu organizatorów –
Arboretum Bolestraszyce z dr hab. Narcyzem Pióreckim na czele –
serdecznie zapraszamy na
XII Międzynarodowy Festiwal Derenia.
Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.