W dniach 15-16 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Porażynie miał miejsce
1 Zjazd Sekcji Diagnostów Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

2-dniowe warsztaty w których uczestniczyło ponad 50 osób były okazją do spotkania się i poznania osób zainteresowanych diagnostyką stanu zachowania drzew, wymianą poglądów i doświadczeń w tym względzie. Wielu z uczestników jest wykonawcami lub zamawiającymi tego rodzaju usługi diagnostyczne dla różnych podmiotów.

W pierwszym dniu warsztatów dyskutowano nad profilem zawodowym diagnosty drzew (zadania, zakres usług, kompetencje, etyka zawodowa) oraz regulaminem wewnętrznym sekcji. Podczas
I Walnego Zgromadzenia Sekcji Diagnostyki Drzew PTD w wyniku głosowania wybrano zarząd sekcji w osobach: Wojciech Bobek (przewodniczący) i członkowie: Justyna Porożyńska-Majewska, Adam Juźwiak, Jacek Borowski, Jerzy Stolarczyk. Nowo powołany zarząd sekcji przedstawił wstępny plan działania na kolejne spotkania sekcji, który zapowiada się bardzo obiecująco.

Drugi dzień warsztatów to przede wszystkim terenowy „festiwal tomografii akustycznej”. Korzystając ze sprzętu obecnych na Zjeździe użytkowników tomografów sonicznych różnych firm (Arborsonic 3D – FAKOPP, Arbotom – Rinntech, Picus –
IML Electronic (d. Argus electronic) oraz sprzętu pomocniczego jak kalipery przeprowadzono badania 1 drzewa pomnikowego buka pospolitego. Członkowie sekcji mieli możliwość praktycznego porównania przeprowadzania badań (ich etapów, specyfiki i ograniczeń) i interpretacji ich wyników.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, życzliwej atmosferze za co dziękujemy organizatorom i uczestnikom spotkania, życząc kolejnych równie udanych zjazdów i owocnej innej aktywności.

Zarząd Główny PTD

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Zarząd Główny powziął decyzję, że jedną z form uświetnienia rocznicy będzie wydanie albumu rocznicowego o roboczym tytule „POLSKIE DĘBY – Sto dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Uchwałą Nr 6/2023 z dnia 28 marca br. Zarząd Główny, powołał Komitet Redakcyjny Albumu, którego zadaniem będzie organizacja prac związanych z przygotowaniem i wydaniem albumu.

Skład Komitetu Redakcyjnego:

  1. Krzysztof Borkowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego;
  2. Marek Maciantowicz – przewodniczący Sekcji Drzew Pomnikowych PTD;
  3. Mariola Truchan – redaktor wydawnictw PTD;
  4. Dominik Tomaszewski – redaktor Rocznika Dendrologicznego, Instytut Dendrologii PAN;
  5. Jacek Borowski – przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTD;
  6. Mateusz Korbik – przewodniczący Rady Młodych Dendrologów, Oddział Warszawski PTD;
  7. Zbigniew Sobisz – wiceprezes PTD;
  8. Piotr Banaszczak – przewodniczący Sekcji Ogrodów Botanicznych PTD.

W możliwie najszybszym terminie Komitet Redakcyjny przedstawi Zarządowi projekt albumu oraz sposób jego realizacji wraz z terminarzem. Po uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego, Komitet Redakcyjny ogłosi na stronie internetowej projekt albumu, zasady i harmonogram prac związanych z realizacją projektu.

Prezes PTD

Marcin Kubus