Nabożeństwo żałobne za
ŚP. JÓZEFA ROKOSZĘ
odbędzie się 24 listopada o godzinie 12.00
w kościele pw. Św. Katarzyny w Warszawie przy ul. Fosa 17.
Po mszy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz na Służewie przy
ul. Wałbrzyskiej.
Ze względu na sytuację epidemiczną, po mszy proponowany jest spacer pod dąb nazwany „Józef”, na terenie parku SGGW przy
ul.Nowoursynowskiej.

Jako uzupełnienie moich notek o „Fitschenie” i książce Schmidta i Heckera, trzeba jeszcze koniecznie przedstawić trzecią z książek dendrologicznych, jakie ukazały się w ostatnich latach w Niemczech – wspaniałym kluczu do rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym, opracowanym przez Bernda Schulza. Tym bardziej, że książka ta – na szczęście dla współczesnych czytelników – bardzo szybko wyszła, poza niemieckim oryginałem (to w wydawnictwie Ulmer, już trzy wydania, począwszy od 1999, pierwsze równolegle z edycją francuską), także po angielsku, wydana staraniem Kew Gardens (jak dotąd dwukrotnie, w 2018 i 2020). Podręcznik B. Schulza bardzo szybko zauważono i doceniono w Europie, zarówno w Niemczech – gdzie dostał nagrodę tamtejszego towarzystwa ogrodniczego, jak i we Francji – wyróżniony renomowaną nagrodą imienia P.-J. Redouté, słynnego malarza roślin, dla najlepszej francuskojęzycznej książki z dziedziny botaniki i ogrodnictwa.

Bernd Schulz, z wykształcenia leśnik, od ponad 30 lat związany z politechniką drezdeńską, z jej Instytutem Botaniki (małą wystawę jego rycin botanicznych gościliśmy kilka lat i u nas, m.in. w Warszawie, w czasie zjazdu Towarzystwa w 2015) dał w Gehölzbestimmung im Winter mit Knospen und Zweigen / Identification of Trees and Shrubs in Winter using Buds and Twigs na wskroś autorski, fantastycznie ilustrowany, wyłącznie własnej ręki rycinami (1500 akwareli, ewentualnie rycin w technikach mieszanych, i 400 ilustracji czarno-białych!, proszę zważyć ogrom tej pracy – zarówno w terenie, jak i w pracowni artysty) – przegląd cech zimowych pędów i pąków. Tego rodzaju książki swą nieosiągalną dla fotografii postać znajdują właśnie wtedy, gdy są ilustrowane odręcznymi rycinami (mamy tu dwie cenne, choć już sprzed pół wieku, z 1974 r., książki „słowiańskie” – u nas T. Szymanowskiego, a na Słowacji – M. Červenki i K. Cigánovej). W książce nie tylko malarskie i tekstowe portrety drzew i krzewów (uporządkowanych według Angiopserm Phylogeny Group), ale też klucz do zimowego oznaczania i, co szczególnie istotne, bardzo obszerne, kilkudziesięciostronicowe, ilustrowane wprowadzenie w terminologię związaną z morfologią i histologią rozwojową – wyjaśnienie wszystkich terminów stosowanych w książce, często wcale niełatwych w zrozumieniu, nierozumianych lub rozumianych powierzchownie czy błędnie. Książka dla dendrologa nieodzowna, wraca się do niej „w kółko”, by coś oznaczyć, sprawdzić, zrozumieć.

Jakub Dolatowski


Z inicjatywy Przyjaciół z Architektury Krajobrazu SGGW, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Rodziny i Znajomych powstanie w Arboretum w Rogowie
„Semkowe uroczysko”

W dniu 10 listopada zakończyliśmy zbiórkę na „Semkowe uroczysko” w Arboretum w Rogowie. Przyjaciele z Architektury Krajobrazu SGGW, przyjaciele z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Rodzina i Znajomi wpłacili łącznie 14 547,31 zł. Wpłat jest 138, ale osób, które wsparły tą inicjatywę jest znacznie więcej. Dziękujemy za wszystkie wpłaty! Wasz odzew jest wzruszający!

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2020 roku, w wieku 92 lat, zmarł doktor inżynier

Józef Rokosza

Był najstarszym członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wieloletni asystent i adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Współpracował z docentem dr. Włodzimierzem Senetą, a  promotorem jego pracy doktorskiej był prof. Alfons Zielonko. Nauczyciel, wychowawca licznych pokoleń studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Uczył o drzewach i sadził je. Bardzo ciepło wspominany przez kolejne roczniki studentów, których imiona i nazwiska, pamiętał jak nikt inny.

Od wielu lat na emeryturze, przychodził niemal, co dzień, do swojego pokoju na wydziale. Był chodzącą kroniką SGGW i Wydziału Ogrodniczego. Sam, ale nigdy samotny, znał, lubił wiele osób i był bardzo lubiany.

Ceniony przez szkółkarzy, za łączenie wiedzy z praktyką, dla wielu z nich, był przyjacielem. W 2018 roku Związek Szkółkarzy Polskich uhonorował go Honorowym Laurem za wybitne osiągnięcia w krzewieniu wiedzy i pasji roślin ozdobnych.

Jeszcze dwa lata temu, na spotkaniu Warszawskiego Oddziału PTD,
świętowaliśmy jego dziewięćdziesiąte urodziny.

Żegnaj Józefie!
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny i Oddział Warszawski PTD

Semkowe uroczysko w Rogowie od Przyjaciół z Architektury Krajobrazu SGGW i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – dołącz do fundatorów

czas trwania zbiórki: do 9.11.2020, do godz. 20.00

Bardzo chcemy upamiętnić naszego drogiego Kolegę Semka Izdebskiego. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne dołącza do inicjatywy przyjaciół Semka ze studiów na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW, którzy postanowili zrobić to z materii, która była bliska Semkowi. Od słowa do słowa, stanęło na uroczysku z wyjątkowym drzewem i ławeczką. Dzięki otwartości i wsparciu ze strony Piotra Banaszczaka zrobimy to w Arboretum w Rogowie, które dla Semka i dla nas było i pozostanie ważnym miejscem spotkań z Przyjaciółmi i Przyrodą.

Gatunek drzewa jest jeszcze ustalany. Będzie to wyjątkowa ciekawostka dendrologiczna, której nie ma jeszcze w kolekcji, a może szczególnie lubiany gatunek przez Semka. Nad propozycją drzewa i ławeczki myśli kierownik arboretum Piotr Banaszczak.

Pod drzewem chcielibyśmy zasadzić łan hiacyntowca zwyczajnego Hyacinthoides (Endymion) non-scripta. Jak opowiedzieli nam koledzy z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Semek na wycieczce PTD do Anglii zachwycił się tym gatunkiem. Parę cebul wróciło z nim do Polski. W 2017 roku Semek był przeszczęśliwy, że po dwóch latach oczekiwania Endymion zakwitł w rodzinnym ogrodzie.
Zbiórka na realizację ww. pomysłu trwa. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół Semka z OAKu, mamy już środki, z których powinno wystarczyć na zakup młodego drzewa, transport i trochę cebul. Ze strony arboretum i Piotra mamy zapewnione ugoszczenie roślin w odpowiednim dla nich miejscu, prace ogrodnicze, projekt ławeczki z grawerunkiem poświęconym pamięci Semka oraz tabliczki 8×12 cm dla drzewa i hiacyntowców. Nasadzenia chcemy wykonać jeszcze w tym roku.

Marzymy o uroczysku, z ławeczką i pięknym drzewem, pod którym wiosną pojawi się łan błękitnych dzwoneczków – brakuje nam środków na ławeczkę i więcej cebul… dlatego kontynuujemy zbiórkę.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć się do naszej inicjatywy – zapraszamy do wpłat – ile kto może.
Na wpłaty czekamy do 9 listopada 2020 (poniedziałek) – tak żeby jak najszybciej zamówić drzewo i cebule oraz
ławeczkę.