W dniach 16-17 maja 2024 r. w parku we Frący (gmina Smętowo Graniczne, woj. pomorskie) miał miejsce 2 Zjazd Sekcji Diagnostyki Drzew Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. W ramach zjazdu,
w którym uczestniczyły 43 osoby, zrealizowano bardzo ciekawe, unikalne warsztaty tomografii sonicznej, statycznej próby obciążeniowej. Warsztaty składały się z części teoretycznej (prowadzący: Przewodniczący SDD dr inż. Wojciech Bobek) i części praktycznej (wykonanie badań tomografii sonicznej i testu obciążeniowego przez użytkowników sprzętu różnych firm). W czasie sesji uczestnicy zjazdu wymieniali między sobą doświadczenia m.in. w zakresie szczegółów technicznych diagnostyki drzew, zalet i wad stosowanego sprzętu
oraz jakości i interpretacji uzyskanych wyników oraz debatowali
nt. „karty dobrych praktyk diagnostycznych drzew”. Okoliczności przyrody – zadrzewienie parku we Frący jak i pogoda były wspaniałe,
jak na zamówienie.
Dziękujemy zarządowi SDD PTD – tu szczególnie koleżance Justynie Porożyńskiej-Majewskiej i koledze Adamowi Jóźwiakowi za zorganizowanie wydarzenia, które jak stwierdzono podczas obrad,
na stałe zagości w działalności sekcji, a tym samym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Marcin Kubus

prezes PTD