W dniu 16 czerwca br. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się Konferencja „Szczecińskie standardy zieleni w praktyce”, której współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wraz z Urzędem Miasta Szczecin i WKŚiR ZUT w Szczecinie.

W wydarzeniu brało udział prawie 300 osób zajmujących się zawodowo utrzymaniem, ochroną i realizacją miejskich terenów zieleni, w tym m.in. projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, pracownicy jednostek samorządów terytorialnych i spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się procesem przygotowania i realizacji inwestycji, deweloperzy czy aktywiści miejscy.

Głównym zagadnieniami konferencji były:

  1. przedstawienie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin opracowanych przez PTD w 2020 roku oraz problematyki ich wdrażania w 2-letnim okresie funkcjonowania (ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, etap projektowy)
  2. biologiczne i techniczne metody poprawy warunków życia drzew
  3. zieleń a retencja wody opadowej
  4. rola inspektora nadzoru dendrologicznego w ochronie drzew na placu budowy

W części terenowej zapewniliśmy pokaz działania urządzenia Air Spade (bezinwazyjne rozluźnianie gleby i odsłanianie korzeni bez ich uszkadzania) oraz posadzenie drzewa pamiątkowego – magnolii odm. ‘Galaxy” przekazanego przez naszego członka wspierającego Polsko-Niemiecka Szkółkę Drzewiarską Fischer.

W organizację i prowadzenie konferencji z ramienia PTD zaangażowani byli: Joanna Czerwińska, Marzena Suchocka, Grzegorz Nowak, Tomasz Szewczyk, Paweł Gluba i Marcin Kubus.

W zakładce Galeria zamieszczono kilka fotografii z wydarzenia.

 

.