Szanowne Koleżanki i Koledzy,

na początku maja br. informowaliśmy o rozpoczęciu prac nad publikacją związaną z jubileuszem Towarzystwa – albumem „POLSKIE DĘBY. 100 dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Za zgodą Zarządu Głównego wszystkie informacje nt. albumu będą zamieszczane przez Komitet Redakcyjny na stronie Sekcji Drzew Pomnikowych: www.sdpptd.pl, zakładka „Album „Polskie dęby” na stulecie PTD”.

Wybrane informacje będą powtarzane na stronie PTD
(zakładka „100-lecie PTD„).

W załączeniu Regulamin Konkursu „100 dębów” i formularz zgłoszeniowy.

1. Regulamin Konkursu „100 dębów”.
2. Formularz zgłoszeniowy w dwóch równoważnych wersjach: 
Formularz zgłoszeniowy – plik DOCX i Formularz zgłoszeniowy – plik PDF.

Zarząd Główny PTD