Z okazji Jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie oraz
50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przekazało listy gratulacyjne z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju tych dwóch wiodących i jednych
z najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Wyjątkowe Jubileusze obchodzono w Rogowie i Łodzi w dniach
14-16 czerwca br. w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych i Arboretów „Polskie ogrody botaniczne i arboreta
w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju”
w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym PTD.