Szanowni Państwo,
Koleżanki i koledzy,

 X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przeszedł z pełnym sukcesem (dotąd docierają do organizatorów liczne Wasze podziękowania) do historii ważnych wydarzeń w działalności naszego Towarzystwa. Piękne krajobrazy Dolnego Śląska, w szczególności Ziemi Kłodzkiej, miasta i parki zdrojowe, arboreta z magicznym Arboretum Wojsławice na czele, na długo i miło zostaną przez nas zapamiętane.  Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu oraz wszystkim osobom zaangażowanym
w jego realizację. Dziękujemy także naszym prelegentom i autorom posterów, którzy współtworzyli tak cenną warstwę naukową konferencji.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków PTD „szczecińsko-pomorski” zarząd uzyskał absolutorium, a jego funkcjonowanie, po zmianach
w składzie osobowym, przedłużono na drugą kadencję. Serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom za zaufanie i deklarujemy wzmożenie naszych wysiłków do dalszego dobrego rozwoju naszego stowarzyszenia, w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach. W trakcie obrad powołaliśmy czterech członków honorowych PTD w osobach:
dr. Tomasza Bojarczuka, dr hab. Jakuba Dolatowskiego, Stanisława Sęktasa i prof. dr hab. Jerzego Zielińskiego, a 10 osobom wręczyliśmy medale za zasługi w działalności statutowej naszego Towarzystwa.

Nieustająco zapraszamy do aktywnej działalności w naszych oddziałach
i sekcjach, w tym nowo powołanej Sekcji Diagnostyki Drzew, uczestnictwa w spotkaniach, przedstawianiu własnych inicjatyw, realizacji zadań statutowych. Wielkim wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia będzie, przypadająca w 2024 roku, rocznica 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Główny PTD