Link do transmisji wydarzenia: ZACHOWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

Zjazd PTD