Uprzejmie informujemy o objęciu przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne patronatem branżowym międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu WAK, która odbędzie się  w Gdańsku, w dniach 29-30 września 2022 roku. Temat konferencji to „Ecosystem Based Design, ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego„.
Rekomendujemy to wydarzenie, współpracującego od wielu lat
z PTD Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu, i zachęcamy
do wzięcia w nim uczestnictwa.
Zarząd PTD
Program konferencji znajduje się tutaj:
https://wak22.syskonf.pl/program
Dodatkowe informacje: