Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Przedstawiamy propozycję wyjazdu organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne do Szwecji w terminie
11 -16 września br. W 2019 roku zwiedziliśmy bardzo ciekawą przyrodniczo i kulturowo południową Szwecję, a obecnie po dłuższej pandemicznej przerwie, zgodnie z zapowiedziami, zapraszamy na zwiedzanie części centralnej tego kraju.

W programie opracowanym przez Stena Line dla Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (osoba kontaktowa z PTD: wiceprezes Zbigniew Sobisz z Akademii Pomorskiej w Słupsku) znajdziemy zwiedzanie wielu atrakcji turystycznych, zwłaszcza tych przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych (rejs statkiem, w tym także ogrodów botanicznych, z muzeum i ogrodem Karola Linneusza w Uppsali na czele) oraz stolicy Sztokholm (m.in. muzeum Vasa, rejs statkiem przez archipelag sztokholmski). Koszt wyjazdu wynosi około 3 800 zł od osoby. Deklaracje uczestnictwa prosimy kierować drogę mailową na adres sekretariatu: ptd@ptd.pl z tytułem „Naturalnie Szwecja 2023” + imię i nazwisko osoby zainteresowanej wyjazdem do dnia 30 maja br. Liczba miejsc jest ograniczona do 48 osób. W kolejnych komunikatach będziemy informować Państwa o szczegółach formalno-finansowych wyjazdu, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jego anulowania z przyczyn oczywistych (np. zbyt małej liczby osób zainteresowanych wyjazdem).

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Główny PTD

Stena Line Oferta-PTD_09_2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy powstania Towarzystwa, w dniu 28 marca br. Uchwałą Nr 6/2023 powołał Komitet Redakcyjny Albumu „POLSKIE DĘBY”. Zadaniem Komitetu Redakcyjnego będzie przygotowanie publikacji jubileuszowej – albumu fotograficznego o roboczym tytule „POLSKIE DĘBY. 100 dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”

Komitet Redakcyjny z upoważnienia Zarządu Głównego PTD, opracował zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu na dobór materiałów na potrzeby albumu.

Zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa do zapoznania się z Regulaminem, wzięcia udziału
w Konkursie i współtworzenia albumu.

Zarząd Główny PTD

Konkurs_100_dębów_na_100 lecie_PTD_REGULAMIN

W dniach 15-16 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Porażynie miał miejsce
1 Zjazd Sekcji Diagnostów Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

2-dniowe warsztaty w których uczestniczyło ponad 50 osób były okazją do spotkania się i poznania osób zainteresowanych diagnostyką stanu zachowania drzew, wymianą poglądów i doświadczeń w tym względzie. Wielu z uczestników jest wykonawcami lub zamawiającymi tego rodzaju usługi diagnostyczne dla różnych podmiotów.

W pierwszym dniu warsztatów dyskutowano nad profilem zawodowym diagnosty drzew (zadania, zakres usług, kompetencje, etyka zawodowa) oraz regulaminem wewnętrznym sekcji. Podczas
I Walnego Zgromadzenia Sekcji Diagnostyki Drzew PTD w wyniku głosowania wybrano zarząd sekcji w osobach: Wojciech Bobek (przewodniczący) i członkowie: Justyna Porożyńska-Majewska, Adam Juźwiak, Jacek Borowski, Jerzy Stolarczyk. Nowo powołany zarząd sekcji przedstawił wstępny plan działania na kolejne spotkania sekcji, który zapowiada się bardzo obiecująco.

Drugi dzień warsztatów to przede wszystkim terenowy „festiwal tomografii akustycznej”. Korzystając ze sprzętu obecnych na Zjeździe użytkowników tomografów sonicznych różnych firm (Arborsonic 3D – FAKOPP, Arbotom – Rinntech, Picus –
IML Electronic (d. Argus electronic) oraz sprzętu pomocniczego jak kalipery przeprowadzono badania 1 drzewa pomnikowego buka pospolitego. Członkowie sekcji mieli możliwość praktycznego porównania przeprowadzania badań (ich etapów, specyfiki i ograniczeń) i interpretacji ich wyników.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, życzliwej atmosferze za co dziękujemy organizatorom i uczestnikom spotkania, życząc kolejnych równie udanych zjazdów i owocnej innej aktywności.

Zarząd Główny PTD

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Zarząd Główny powziął decyzję, że jedną z form uświetnienia rocznicy będzie wydanie albumu rocznicowego o roboczym tytule „POLSKIE DĘBY – Sto dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Uchwałą Nr 6/2023 z dnia 28 marca br. Zarząd Główny, powołał Komitet Redakcyjny Albumu, którego zadaniem będzie organizacja prac związanych z przygotowaniem i wydaniem albumu.

Skład Komitetu Redakcyjnego:

  1. Krzysztof Borkowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego;
  2. Marek Maciantowicz – przewodniczący Sekcji Drzew Pomnikowych PTD;
  3. Mariola Truchan – redaktor wydawnictw PTD;
  4. Dominik Tomaszewski – redaktor Rocznika Dendrologicznego, Instytut Dendrologii PAN;
  5. Jacek Borowski – przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTD;
  6. Mateusz Korbik – przewodniczący Rady Młodych Dendrologów, Oddział Warszawski PTD;
  7. Zbigniew Sobisz – wiceprezes PTD;
  8. Piotr Banaszczak – przewodniczący Sekcji Ogrodów Botanicznych PTD.

W możliwie najszybszym terminie Komitet Redakcyjny przedstawi Zarządowi projekt albumu oraz sposób jego realizacji wraz z terminarzem. Po uzyskaniu aprobaty Zarządu Głównego, Komitet Redakcyjny ogłosi na stronie internetowej projekt albumu, zasady i harmonogram prac związanych z realizacją projektu.

Prezes PTD

Marcin Kubus