Stanowisko Oddziału Warszawskiego PTD w sprawie zwolnienia naszej Koleżanki Hanny Grzeszczak-Nowak
z Arboretum w Wojsławicach.
Wysłane do JM Retora Uniwersytetu Wrocławskiego.