Drodzy członkowie PTD,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zbyt małą liczbę osób deklarujących wyjazd do Szwecji, przy woli Zarządu PTD, aby wydarzenie zostało jednak zrealizowane, podjęliśmy starania i negocjacje cenowe ze Stena Line o zmianie propozycji warunków organizacji wyjazdu, bez zmian jego programu.

Zmiana w postaci rezygnacji z wyżywienia – kolacji w hotelach (wyżywienie we własnym zakresie) oraz nabyciu bezpośrednio przez nas części biletów wstępu, pozwala na znaczne obniżenie kosztów wyjazdu do kwoty 2 850 zł od osoby (w tej kwocie mieści się koszt rozliczenia biletów do zwiedzanych obiektów – należy mieć indywidualnie przygotowaną kwotę 240 zł).

Mamy nadzieję, że ta istotna zmiana w koszcie wyjazdu zachęci Państwa do uczestnictwa w nim i w ten sposób wypełnimy minimalny limit 45 uczestników.

Deklaracje uczestnictwa prosimy kierować drogę mailową na adres sekretariatu: ptd@ptd.pl z tytułem „Naturalnie Szwecja 2023” + imię i nazwisko osoby zainteresowanej wyjazdem do dnia 20 lipca br.

 serdecznie pozdrawiamy
Zarząd Główny PTD    

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

na początku maja br. informowaliśmy o rozpoczęciu prac nad publikacją związaną z jubileuszem Towarzystwa – albumem „POLSKIE DĘBY. 100 dębów na stulecie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Za zgodą Zarządu Głównego wszystkie informacje nt. albumu będą zamieszczane przez Komitet Redakcyjny na stronie Sekcji Drzew Pomnikowych: www.sdpptd.pl, zakładka „Album „Polskie dęby” na stulecie PTD”.

Wybrane informacje będą powtarzane na stronie PTD
(zakładka „100-lecie PTD„).

W załączeniu Regulamin Konkursu „100 dębów” i formularz zgłoszeniowy.

1. Regulamin Konkursu „100 dębów”.
2. Formularz zgłoszeniowy w dwóch równoważnych wersjach: 
Formularz zgłoszeniowy – plik DOCX i Formularz zgłoszeniowy – plik PDF.

Zarząd Główny PTD

W dniu 16 czerwca br. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się Konferencja „Szczecińskie standardy zieleni w praktyce”, której współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wraz z Urzędem Miasta Szczecin i WKŚiR ZUT w Szczecinie.

W wydarzeniu brało udział prawie 300 osób zajmujących się zawodowo utrzymaniem, ochroną i realizacją miejskich terenów zieleni, w tym m.in. projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, pracownicy jednostek samorządów terytorialnych i spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się procesem przygotowania i realizacji inwestycji, deweloperzy czy aktywiści miejscy.

Głównym zagadnieniami konferencji były:

  1. przedstawienie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin opracowanych przez PTD w 2020 roku oraz problematyki ich wdrażania w 2-letnim okresie funkcjonowania (ochrona drzew w procesie inwestycyjnym, etap projektowy)
  2. biologiczne i techniczne metody poprawy warunków życia drzew
  3. zieleń a retencja wody opadowej
  4. rola inspektora nadzoru dendrologicznego w ochronie drzew na placu budowy

W części terenowej zapewniliśmy pokaz działania urządzenia Air Spade (bezinwazyjne rozluźnianie gleby i odsłanianie korzeni bez ich uszkadzania) oraz posadzenie drzewa pamiątkowego – magnolii odm. ‘Galaxy” przekazanego przez naszego członka wspierającego Polsko-Niemiecka Szkółkę Drzewiarską Fischer.

W organizację i prowadzenie konferencji z ramienia PTD zaangażowani byli: Joanna Czerwińska, Marzena Suchocka, Grzegorz Nowak, Tomasz Szewczyk, Paweł Gluba i Marcin Kubus.

W zakładce Galeria zamieszczono kilka fotografii z wydarzenia.

 

.

Z okazji Jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie oraz
50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przekazało listy gratulacyjne z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju tych dwóch wiodących i jednych
z najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Wyjątkowe Jubileusze obchodzono w Rogowie i Łodzi w dniach
14-16 czerwca br. w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych i Arboretów „Polskie ogrody botaniczne i arboreta
w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju”
w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym PTD.

 

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Przedłużamy ostatecznie do dnia 10 czerwca br. termin deklaracji uczestnictwa wyjazdu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne do Szwecji w dniach od 11 do 16 września br. Deklaracje uczestnictwa prosimy kierować drogę mailową na adres sekretariatu: ptd@ptd.pl z tytułem „Naturalnie Szwecja 2023” + imię i nazwisko osoby zainteresowanej wyjazdem.

Serdecznie zapraszamy

 

Jako współorganizatorzy wydarzenia informujemy i zapraszamy na konferencję pt. „Szczecińskie standardy zieleni w praktyce”. Podczas konferencji omawiane będą m.in. efekty wdrożenia, po 2-latach funkcjonowania, opracowanych przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin.

Zarząd Główny PTD

 

PROGRAM KONFERENCJI.pdf

SZCZECIŃSKIE STANDARDY ZIELENI w PRAKTYCE.pdf