Serdecznie zapraszamy
na spacer po największych zielonych ścianach, który poprowadzą architekci krajobrazu, twórcy oraz opiekunowie tych niecodziennych założeń w przestrzeniach biurowych stolicy: Iwona Gajewska, Janek Nikitiuk, Cezary Podgórski i Katarzyna Fidura.
Spacer odbędzie się w piątek 23 lutego 2024 r.

Zbiórka o godzinie 17:00 w Lobby biurowca PZU w Generation Park Y, Rondo Daszyńskiego 4 w Warszawie 

Oprowadzanie rozpoczniemy na Rondzie Daszyńskiego, a zakończymy
w okolicy Dworca Centralnego. Pomiędzy obiektami przemieszczamy się pieszo. W pierwszej części spaceru obejrzymy największą wewnętrzną zieloną ścianę
w Polsce, która ma powierzchnię ponad 320 m2. Do jej obsadzenia potrzeba było ponad 7 tysięcy roślin. Na chwilę zajrzymy jeszcze na Plac Europejski.

Druga część piątkowego spaceru wymaga wpisania się na listę, którą prowadzi Iwona Gajewska (tylko dla członków PTD) potrzebna będzie do wejścia
na 43 piętro biurowca Varso Tower przy ul. Chmielnej. Tutaj zwiedzimy wertykalny „ogród w chmurach” w najwyższym budynku Unii Europejskiej, niebanalny,
i mamy nadzieję trochę zaskakujący.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres ptd@ptd.pl
z tytułem „Spacer Warszawa”.
Serdecznie zapraszamy!

 

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
wraz z Polskim Towarzystwem Botanicznym — Oddział Warszawski, serdecznie zapraszamy
na webinar pana Piotra Banaszczaka pt.:
“Co zazielenia miasta Państwa Środka?
Drzewa i krzewy w chińskim ogrodnictwie miejskim.”

31.01.2024 (środa) godz. 18.00

Spotkanie na platformie Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYxNGZkOWEtNjQyYi00NWIxLWI5MDYtYTNkM2U1NmVjYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22e9fc6965-e21b-412a-9ae7-3138729c397c%22%7d

Album
„POLSKIE DĘBY. 100 dębów na stulecie
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego”.

Konkurs „100 DĘBÓW”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informuję, że w regulaminie konkursu„100 DĘBÓW”. wprowadzone zostały dwie ważne zmiany.

1. Przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń.
2. Zmienione zostały kryteria doboru zdjęć.

Zgłoszenia konkursowe można wysyłać
do 15 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje nt. zmian można znaleźć
na stronach PTD i Sekcji Drzew Pomnikowych
www.sdpptd.pl zakładka „Album Polskie dęby

07 stycznia 2024 r.
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Krzysztof Borkowski