Odpowiedź Ministerstwa ws. Puszczy BiałowieskiejOtrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Beaty Szydło. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej przez pełnomocnika Ministra d/s Puszczy Białowieskiej, Andrzeja Antoniego Koniecznego działającego z upoważnienia Ministra Środowiska.

Wystosowanie przez Zarząd PTD pisma do rządu RP spowodowało zaproszenie prezesa naszego Towarzystwa do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Ministra Środowiska, która odbyła się w Warszawie i Białowieży w dniach 12 i 13 marca 2016 roku.

Informuję, że w dniu 17.03 został wybrany nowy Zarząd
Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodniczący: Władysław Danielewicz
wiceprzewodniczący: Tomasz Bojarczuk
skarbnik: Bartosz Byczkowski
członek zarządu: Marcin Kolasiński
członek zarządu: Joanna Bykowska

oraz Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodnicząca: Ewa Jerzak
członek Mieczysław Czekalski
członek: Jacek Sikorski

Zimowe osłonyOddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza na wykład pani Agnieszki Szulc – Naczelnika Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – “Zimowe osłony poznańskiej zieleni przyulicznej”.

Wykład odbędzie się 17 marca o godz. 16.00
w sali dydaktycznej Katedry Botaniki Leśnej,
ul. Wojska Polskiego 71 D.

Po wykładzie odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze wszystkich członków Wielkopolskiego Oddziału PTD.

Nekrolog - Prof. HerezniakSzanowni Państwo, z głębokim żalem przekazujemy informację o śmierci Profesora Janusza Hereźniaka.

Systemy antykompresyjneSerdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę 9 marca w SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej . Tematem spotkania będą systemy antykompresyjne i podłoża strukturalne stosowane do sadzenia drzew w trudnych warunkach siedliskowych. Wykład na ten temat wygłosi przewodnicząca sekcji – pani dr inż. Marzena Suchocka.

Poniżej tekst listu wysłanego przez zarząd PTD do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
Beaty Szydło

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wyraża najgłębsze zaniepokojenie doniesieniami o zamiarze prowadzenia w Puszczy Białowieskiej cięć sanitarnych na ogromną skalę.
Puszcza Białowieska nie jest w całości lasem gospodarczym, plantacją, źródłem drewna i dochodów. Jest czymś, niezwykłym w skali Europy i świata – ostatnim, jedynym na niżu europejskim lasem pierwotnym, któremu należy się bezwzględna ochrona, dbałość i cześć. Wiedzieli o tym i ze wszystkich sił walczyli o jej trwanie, wbrew zagrożeniom podobnym jak te, które pojawiają się dzisiaj, uczeni polscy tej miary, co profesorowie Władysław Szafer i Józef Paczoski.
Stosunek do Puszczy Białowieskiej określa charakter naszego podejścia do dziedzictwa narodowej kultury i natury, jest probierzem obecności w sferze najgłębszych wartości duchowych ludzkości.
Przyszłym pokoleniom zostawmy raczej powiększony obszar Puszczy Białowieskiej pod ochroną, niż spowodujmy jej wykreślenie z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo właśnie do tego może doprowadzić nadmierna wycinka drzew w obszarach, w których zadeklarowaliśmy, że jej nie będzie.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski