Poniżej tekst listu wysłanego przez zarząd PTD do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej,
Beaty Szydło

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne wyraża najgłębsze zaniepokojenie doniesieniami o zamiarze prowadzenia w Puszczy Białowieskiej cięć sanitarnych na ogromną skalę.
Puszcza Białowieska nie jest w całości lasem gospodarczym, plantacją, źródłem drewna i dochodów. Jest czymś, niezwykłym w skali Europy i świata – ostatnim, jedynym na niżu europejskim lasem pierwotnym, któremu należy się bezwzględna ochrona, dbałość i cześć. Wiedzieli o tym i ze wszystkich sił walczyli o jej trwanie, wbrew zagrożeniom podobnym jak te, które pojawiają się dzisiaj, uczeni polscy tej miary, co profesorowie Władysław Szafer i Józef Paczoski.
Stosunek do Puszczy Białowieskiej określa charakter naszego podejścia do dziedzictwa narodowej kultury i natury, jest probierzem obecności w sferze najgłębszych wartości duchowych ludzkości.
Przyszłym pokoleniom zostawmy raczej powiększony obszar Puszczy Białowieskiej pod ochroną, niż spowodujmy jej wykreślenie z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo właśnie do tego może doprowadzić nadmierna wycinka drzew w obszarach, w których zadeklarowaliśmy, że jej nie będzie.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Prezes PTD dr hab. Jacek Borowski

Puszcza BiałowieskaSerdecznie zapraszamy naszych członków i sympatyków na spotkanie z Mateuszem Szymurą nt. Puszczy Białowieskiej. Szczegóły na plakacie.

Ogrody Anglii, Poznań23 lutego b.r. Oddział Wielkopolski serdecznie zaprasza na spotkanie “Ogrody południowej Anglii”, na którym uczestnicy kwietniowej wycieczki PTD Tomasz Bojarczuk, Ewa Jerzak, Lesław Rachwał opowiedzą o swoich spostrzeżeniach i wrażeniach.
Szczegóły na plakacie.

Spotkanie różane 12 IIJuż w lutym odbędą się wykłady połączone ze spotkaniem założycielskim nowej sekcji PTD zajmującej się tematyką rodzaju Rosa. Serdecznie zapraszamy naszych członków jak również miłośników róż! Szczegóły na plakacie.

FitoremediacjaSerdecznie zapraszamy na styczniowy wykład “Drzewa i krzewy w fitoremediacji powietrza” profesora, doktora habilitowanego Stanisława Gawrońskiego z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Szczegóły na plakacie.

Okładka Rocznika PTD nr 63Od redakcji Rocznika PTD:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam na lata 2015-2016, w miejsce 1 punktu: SIEDEM punktów.
2. Redaktor gorąco prosi nadsyłających teksty do Rocznika o ścisłe wypełnianie wymogów, zawartych we Wskazówkach dla autorów, drukowanych w każdym zeszycie naszego pisma i dostępnych na stronie internetowej.