X Zjazd PTD – Informacja dotycząca opłaty konferencyjnej

Opłatę konferencyjną za udział w X Zjeździe PTD prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
ul. Henryka Sienkiewicza 23
Bank Millennium
33 1160 2202 0000 0001 4898 0958

podając w tytule przelewu „X Zjazd PTD” oraz swoje imię i nazwisko

Kolejne komunikaty i informacje bieżące dotyczące Naszego zjazdu i konferencji znajdziecie Państwo w zakładce: X ZJAZD PTD

W dniu 4 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt.: „Aleje przydrożne jako istotny element krajobrazu Pomorza” zorganizowana przez Federację
Zielonych „GAJA” oraz Landkreis Vorpommern-Greifswald. Konferencja skierowana była do instytucji odpowiedzialnych za zakładanie, utrzymanie i pielęgnację alej przydrożnych, organizacji
pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych. Celem konferencji było podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk
przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania, kształtowania i utrzymania zadrzewień liniowych województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne reprezentował Marcin Kubus przedstawiając referat pt.: „Inwentaryzacja i waloryzacja alej przydrożnych”

W galerii znajdziecie Państwo fotografie z wydarzenia.

W dniach 28-30 listopada 2019 roku w Gospodarstwie Szkółkarskim Ciepłucha w Konstantynowie Łódzkim miała miejsce piąta edycja Zielonego Show Room. Na powierzchni ponad 5 tys. m 2 swój asortyment roślin prezentowało 12 wiodących krajowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych, z których znaczną część stanowili członkowie wspierający Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Gospodarze wydarzenia wsparli nas urządzając stoisko informacyjne PTD oraz przedstawiając nas w gronie wystawców i klientów. Obok naszego stowarzyszenia reprezentował się Związek Szkółkarzy Polskich oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W galerii znajdziecie Państwo fotografie z wydarzenia

Plakat - wykład o historii ogrodników z rodziny HoserówWojciech Hoser jest kontynuatorem długiej rodzinnej tradycji szkółkarskiej.
Firmę Zakład Ogrodniczy Bracia Hoser założył w 1848 roku Piotr Hoser pełniący wówczas obowiązki
głównego ogrodnika Ogrodu Saskiego w Warszawie. Pochodzący z Czech Piotr sprowadził braci Pawła
i Wincentego. W 1896 roku syn założyciela Piotr Ferdynand Hoser zakupił trzy gospodarstwa w
Żbikowie. Właśnie w Żbikowie Piotr Ferdynand Hoser założył park – arboretum. Te lata to najlepszy
czas dla firmy należącej do najbardziej cenionych w drugiej połowie XIX wieku i w okresie
międzywojennym. W całej Polsce znany był ich warszawski sklep ogrodniczy w Alejach
Jerozolimskich.
O długoletniej tradycji, powstaniu firmy i jej historii opowie Wojciech Hoser.

Po wykładzie Pana Wojciecha Hosera (12 grudnia) serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE.
Jak zwykle mile widziane są wszelkie świąteczne produkty spożywcze − również własnego wyrobu.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Z radością informujemy, że w dniu 14 listopada odbyły się wybory do
Zarządu Oddziału Warszawskiego PTD.

Do Zarządu Oddziału Warszawskiego weszli:

 • Jacek Borowski (przewodniczący)
 • Beata Fortuna – Antoszkiewicz (członek zarządu)
 • Iwona Gajewska (skarbnik)
 • Piotr Krasiński (wiceprzewodniczący)
 • Mateusz Korbik (członek zarządu)
 • Jan Łukaszkiewicz (członek zarządu)
 • Milena Suchodolska (członek zarządu)
 • Jerzy Nieswadba (członek zarządu)

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego weszli:

 • Katarzyna Fidura
 • Jan Łazucki
 • Tatiana Swoczyna

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za aktywność koleżankom i kolegom z Oddziału Warszawskiego. Wszystkim Wam życzymy dużo satysfakcji, sukcesów i „dendrologicznego samodoskonalenia” wynikających z działalności w oddziale.

w imieniu Zarządu Głównego PTD

Marcin Kubus
prezes

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 listopada 2019 roku zmarła

prof. Leokadia Witkowska-Żuk

Zajmowała się botaniką leśną, fitosocjologią i ochroną przyrody. Pracowała przez wiele lat w Katedrze Botaniki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, współpracując m.in. z Tadeuszem Szymanowskim i Włodzimierzem Senetą.

Oddana sprawom lasu i drzew. Autorka i współautorka wielu prac naukowych i popularyzatorskich oraz podręczników akademickich, w tym takich jak „Botanika leśna”, „Rośliny leśne”
i „Atlas roślinności lasów”.

Cześć Jej Pamięci!

Msza pogrzebowa obędzie się 2 grudnia o godz.12.00 w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Warszawie przy ul. Dickensa, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego
na Cmentarz Bródnowski

W imieniu członków – Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego