Życzenia wielkanocne

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele!

W tym szczególnym, radosnym i pełnym nadziei czasie Wielkiejnocy życzymy, aby każdy poranek był jak poranek zmartwychwstania!

w imieniu Zarządu PTD
Małgorzata Morończyk
sekretarz

Odpowiedź Ministerstwa ws. Puszczy BiałowieskiejOtrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo skierowane do Pani Prezes Rady Ministrów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Beaty Szydło. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej przez pełnomocnika Ministra d/s Puszczy Białowieskiej, Andrzeja Antoniego Koniecznego działającego z upoważnienia Ministra Środowiska.

Wystosowanie przez Zarząd PTD pisma do rządu RP spowodowało zaproszenie prezesa naszego Towarzystwa do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Ministra Środowiska, która odbyła się w Warszawie i Białowieży w dniach 12 i 13 marca 2016 roku.

Informuję, że w dniu 17.03 został wybrany nowy Zarząd
Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodniczący: Władysław Danielewicz
wiceprzewodniczący: Tomasz Bojarczuk
skarbnik: Bartosz Byczkowski
członek zarządu: Marcin Kolasiński
członek zarządu: Joanna Bykowska

oraz Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Oddziału PTD w składzie:
przewodnicząca: Ewa Jerzak
członek Mieczysław Czekalski
członek: Jacek Sikorski

Zimowe osłonyOddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza na wykład pani Agnieszki Szulc – Naczelnika Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – “Zimowe osłony poznańskiej zieleni przyulicznej”.

Wykład odbędzie się 17 marca o godz. 16.00
w sali dydaktycznej Katedry Botaniki Leśnej,
ul. Wojska Polskiego 71 D.

Po wykładzie odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze wszystkich członków Wielkopolskiego Oddziału PTD.

Nekrolog - Prof. HerezniakSzanowni Państwo, z głębokim żalem przekazujemy informację o śmierci Profesora Janusza Hereźniaka.

Systemy antykompresyjneSerdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę 9 marca w SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej . Tematem spotkania będą systemy antykompresyjne i podłoża strukturalne stosowane do sadzenia drzew w trudnych warunkach siedliskowych. Wykład na ten temat wygłosi przewodnicząca sekcji – pani dr inż. Marzena Suchocka.