W dniu 3 września br. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne brało aktywny udział w zorganizowanej przez Federację Zielonych „GAJA” i Powiat Pomorze Przednie-Greifswald polsko-niemieckiej wizycie studyjnej pn. „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”. W ramach współpracy przedstawiliśmy cenne dwu- i trzyrzędowe aleje lipowe i dębowe w okolicach Chojny i Morynia, zespół alejowy w Chełmie Dolnym oraz pomniki przyrody – platana klonolistnego „Olbrzym” w Chojnie i największego w Polsce mamutowca olbrzymiego w Brwicach. Dzięki uprzejmości właścicieli obiektu i przy ich przewodnictwie zwiedziliśmy zabytkowy zespół pałacowo-parkowego w Chełmie Dolnym. Podczas wieńczącej wizytę studyjną sesji referatowej i dyskusji w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach prezes PTD przedstawił referat pt.: „Godne prawnej ochrony aleje przydrożne Pomorza Zachodniego”. W galerii zamieszczono fotografie z wydarzenia.