Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach zmarł

dr Oliver Hermann

członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Należał również do Deutsche Dendrologische Gesellschaft i International Dendrology Society.
Oliver był przyjacielem polskich dendrologów, wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, między innymi w czasie zjazdów i spotkań PTD. Pamiętamy Go jako osobę o głębokiej wiedzy i pasji dendrologicznej, przyjaznego i pogodnego człowieka. Był zapalonym zbieraczem okazów zielnikowych, brakowało mu zaledwie kilku taksonów z naszego kraju (zbierał je tylko ze stanowisk naturalnych, po uzyskaniu zgody). Nauczył się polskiego i chętnie się nim posługiwał, czasem wzbudzając wesołość swoją specyficzną składnią i słowotwórstwem.

Żegnamy Cię, niemiecki Kolego.

Cześć Jego Pamięci!

Oliver, to wielka szkoda, że nigdy już nie przyjedziesz na nasz zjazd!

Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Oliver Hermann