Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
z żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

Wielkiego Kompozytora

ŚP
Pana Profesora
Krzysztofa Pendereckiego

Pan Profesor był znawcą i koneserem sztuki ogrodowej,
czego najlepszym dowodem jest ogród i arboretum w Lusławicach.
Stworzone przez Profesora arboretum – gdzie mieliśmy okazję gościć – jest prawdziwym skarbcem najbardziej wyszukanych
gatunków i odmian roślin z całego świata.
Dziękujemy za stworzoną nam unikalną okazję do podziwiania arboretum, gdzie w szumie egzotycznych drzew, wśród szpalerów żywopłotów i śpiewu ptaków, mogliśmy doświadczyć refleksji
nad miejscem powstawania niezwykłej muzyki.

Rodzinie Pana Profesora
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i członkowie
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego