W załączonym dokumencie znajduje się tekst pisma, wysłanego w imieniu zarządu przez prezesa PTD, do członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
W piśmie popieramy propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody zaproponowane przez ekspertów i społeczników z terenu Dolnego Śląska.

Dokument - poparcie zmian w ustawieDokument – poparcie zmian w ustawie