wyklady-rus-in-urbe_marzecZapraszamy na zaległy wykład pani Edyty Baruckiej.
Po wykładzie zapraszamy do dyskusji nt. skutków nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i niekontrolowanej wycinki drzew.