InwazyjneGatunkiDrzewIKrzewowWybitny znawca problemów zachowywania się w lasach, parkach i ogrodach – drzew i krzewów obcych naszej florze, dr hab. Władysław Danielewicz, przybliży nam problemy „dendrologicznej inwazji”, w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu, 25 czerwca.