zjazddZa rok z hakiem spotykamy się na kolejnym Zjeździe. Redaktor wydawnictw prosi więc, mam nadzieję, że z wystarczającym dla spokojnego przygotowania materiałów – wyprzedzeniem, o nadsyłanie streszczeń posterów (1-2 strony), po polsku lub po angielsku, według ogólnych zasad edytorskich przyjętych dla naszego Rocznika – oczywiście bez abstraktu!

Tematem Zjazdu będzie wpływ – z reguły negatywny – człowieka na drzewa. Temat jest zarysowany bardzo szeroko, jest tu miejsce m.in. dla kondycji drzew w zieleni i parkach miast, dla drzew alejowych, dla różnych przejawów, jakie przybiera brak zrozumienia i opieki wobec tych nieruchomych i bezbronnych, a tak mocno związanych z nami istot.

Poza streszczeniami abstraktów Materiały zjazdowe będą zawierały, rzecz jasne, informacje związane z przebiegiem Zjazdu oraz treść referatów, które nasz zjazd rozpoczną.

Szczegółowe informacje: Jakub Dolatowski, kubadola@gmail.com; 661-480-326