W czasie poznańsko-kórnickich obchodów 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN prof. Jerzy Zieliński otrzymał z rąk prof. Stefana Malepszego, w uznaniu wybitnych zasług na polu taksonomii drzew i krzewów, jako jeden z trzech zasłużonych kórnickich profesorów – ale jedyny w ich gronie członek PTD – „Medal 50-lecia Polskiej Akademii Nauk”. Przyłączamy się do serdecznych gratulacji!

Jakub Dolatowski