WSenetaSerdecznie zapraszamy na uroczystości związane z dziesiątą już rocznicą śmierci wybitnego dendrologa i – co najważniejsze – wyjątkowego człowieka. Prosimy jednocześnie o zanotowanie w pamięci, że organizujemy dwie podobne uroczystości – tę wydziałową, 25 października właśnie, ale i „czysto” PTD-owską, można powiedzieć – przyjacielską, w listopadzie – ta związana będzie z odsłonięciem tablicy przy al. Waszyngtona, gdzie W . Seneta mieszkał.

Jakub Dolatowski