Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Zdjęcie z konferencji "Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce"Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania”, która odbyła się w dniach 18 i 19 września br. w Nadleśnictwie Kaliska, Arboretum w Wirtach.
W bieżącym roku Arboretum Wirty obchodzi 150-lecie swojego istnienia i jest najstarszą tego typu jednostką w Polsce. W imieniu naszego Towarzystwa przekazaliśmy z okazji tak doniosłego jubileuszu list gratulacyjny.
Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania i aktualnych trendów w działaniach promocyjno-edukacyjnych ogrodów botanicznych i arboretów w naszym kraju. Poruszano również zagadnienia dotyczące historii obiektów i ich bieżącego utrzymania, jak też podnoszenia wartości kolekcji roślin.
Jako przedstawiciele naszego towarzystwa przedstawiliśmy następujące referaty:

Urszula Nawrocka-Grześkowiak. Przegląd Ogrodów Botanicznych w Europie
Anna Cedro, Grzegorz Nowak. Wiek najstarszych drzew Arboretum Wirty
Marcin Kubus, Grzegorz Nowak, Jacek Kowalski. Założenia programowe i stan istniejący tworzonego Centrum Bioróżnorodności „Syrenie Stawy” w Parku Leśnym
Las Arkoński w Szczecinie
Piotr Banaszczak, Marcin Kubus. Kolekcje Narodowe

Organizatorom konferencji – leśnikom z Nadleśnictwa Kaliska, z Nadleśniczym Panem Andrzejem Przewłockim na czele –  gratulujemy bardzo inspirującej i budującej pozytywne relacje konferencji, a z okazji jubileuszu kolejnych, wielu lat świetności Ogrodu Dendrologicznego w Wirtach.

W dniach 5 – 7 września uczestniczyliśmy w wystawie Zieleń to Życie organizowanej przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w Warszawie. Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Mieliśmy okazję do wielu rozmów z gośćmi wystawy, wystawcami, w tym także z naszymi koleżankami i kolegami z towarzystwa oraz członkami wspierającymi naszą działalność.
Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji stoiska i jego prezentacji podczas wystawy serdecznie za to dziękujemy, w tym szczególnie Ewie Zaraś, Tatianie Swoczynie i Jackowi Borowskiemu.

 

Za nami bardzo udany w ocenie uczestników wyjazd dendrologiczny do Szwecji. W zakładce Oddział Szczeciński znajdziecie Państwo krótką z niego relację, a w naszej galerii fotografie. Dziękuje bardzo Łucji Swiłło i Piotrowi Urzykowskiemu za organizację wyjazdu, a wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i podróżniczą wytrwałość.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Oddział Szczeciński znajdziecie Państwo zaproszenie na wyjazd dendrologiczno-ornitologiczny w dniu 5 października 2019 r.
„Stralsund i Barth – zabytkowe miasta nadbałtyckie Pomorza Przedniego oraz obserwacje żurawi przed odlotem”
Zapraszamy !

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że nie żyje TOMASZ SZESZYCKI nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita, przyrodnik, nasz serdeczny i zawsze uczynny Kolega, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Tomasz Szeszycki był człowiekiem nieprzeciętnym, wielkim miłośnikiem, znawcą i obrońcą przyrody, dendroflory, propagatorem turystyki i społecznikiem. Z Jego inicjatywy powstało 6 rezerwatów przyrody, 4 użytki ekologiczne, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i liczne pomniki przyrody. Położył wielkie zasługi na rzecz ochrony i reintrodukcji cisa, jarzębu brekinii i trześni; jest autorem trzech cennych monografii dotyczących ww. gatunków drzew.

Leśnik Roku 2015, Honorowy Obywatel Gminy Golczewo, laureat srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
Jego pasją były także historia, czytelnictwo; miał talent do pisania oraz wrażliwość artystyczną, działał na rzecz kultury i sztuki.

W imieniu koleżanek i kolegów Rodzinie składamy szczere kondolencje.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Drogi Tomaszu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju !

Tomasz Szeszycki

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł nasz serdeczny Kolega, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
JACEK SZYMANIAK.

Jacek od początku istnienia Oddziału Szczecińskiego PTD, był jego aktywnym członkiem, zaangażowanym w sprawy ochrony
i pielęgnacji drzew; miał ogromną wiedzę i praktykę leśną
i dendrologiczną. Był pogodny, koleżeński i zawsze można było liczyć na jego nieocenioną pomoc.

W imieniu koleżanek i kolegów Rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Cześć Jego Pamięci !

Jacek Szymaniak