Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł nasz serdeczny Kolega, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
JACEK SZYMANIAK.

Jacek od początku istnienia Oddziału Szczecińskiego PTD, był jego aktywnym członkiem, zaangażowanym w sprawy ochrony
i pielęgnacji drzew; miał ogromną wiedzę i praktykę leśną
i dendrologiczną. Był pogodny, koleżeński i zawsze można było liczyć na jego nieocenioną pomoc.

W imieniu koleżanek i kolegów Rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Cześć Jego Pamięci !

Jacek Szymaniak

Zarząd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego serdecznie zaprasza na 5-dniowy wyjazd do południowej Szwecji w terminie 10 – 14 września 2019 roku. Zachęcamy do zapoznania się z niezwykle bogatym programem wycieczki (plik w załączniku). Zgłoszenia należy przesłać w bezzwłocznym terminie do 14 lipca 2019 roku.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń do sekretariatu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego- na adres mailowy ptd@ptd.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 608-160-418.

Rezerwacja miejsc według kolejności zgłoszeń.
Do zobaczenia w Szwecji!

Wyjazd PTD do Szwecji: 10 – 14 września 2019

W dniu 8 maja br. Oddział Szczeciński PTD gościł w Polsko-Niemieckiej Szkółce Drzewiarskiej Fischer w Sokolnikach k. Maszewa (woj. zachodniopomorskie).

W galerii znajdziecie Państwo fotografie, a w zakładce Oddział Szczeciński relację z tego wyjazdu

organizatorzy

W dniach 25 maja – 2 czerwca podróżowała po południowo-zachodniej Polsce wycieczka studyjna Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego.

DDG w Kórniku

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie Arboretum Kórnickiego i Rogalina. Podczas pobytu w Kórniku, 31 maja, niemieccy dendrolodzy zostali zaproszeni do Instytutu Dendrologii, gdzie w Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej zapoznali się z problematyką rozmnażania starych dębów metodą in vitro.

W Rogalinie goście zwiedzili park pałacowy i odbyli kilkukilometrowy spacer po rogalińskich łąkach.

Wycieczce przewodniczył Prezydent DDG, Eike Jablonski.

Krzysztof Borkowski
Sekcja Drzew Miejskich PTD

Plakat - Rosalia 2019

W imieniu dr inż. Marty Monder kierownika Zespołu Kolekcji Dendrologicznych PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie oraz przewodniczącej Sekcji Róż PTD serdecznie zapraszamy na I Sympozjum Różane, które odbędzie się w dniach 14-16 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Oprócz róż, które będą oczywiście królowały, możliwe jest zapoznanie się z całą kolekcją roślin ogrodu.

Wstęp dla członków PTD do Ogrodu Botanicznego jest bez opłat na hasło „PTD” w kasie. Ze względów organizacyjnych i porządkowych prosimy jednak o zgłoszenia imienne.

Wszystkie informacje i program na stronie PAN OB CZRB w Powsinie i FB. https://www.ogrod-powsin.pl

Za nami udana III Konferencja Szkoleniowa „Drzewo jako siedlisko chronionej flory oraz wybrane aspekty ustawy o ochronie przyrody”, która odbyła się 24 maja w Szczecinie. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 uczestników. Mając nadzieję na kolejne edycje konferencji szkoleniowej serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim współorganizatorom szkolenia, w tym szczególnie Zarządowi Oddziału Szczecińskiego PTD.

W galerii znajdziecie Państwo fotografie, a w zakładce Oddział Szczeciński relację z tego wydarzenia.

W imieniu Zarządu PTD,
Prezes Marcin Kubus