Koleżanki i Koledzy

Ze względu na sytuacje epidemiczną i zalecenia władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jesteśmy zobligowani do odwołania wykładu „Wielki Zielony Mur” w Afryce w dniu 27 stycznia 2022r.

O terminie wykładu powiadomimy mailowo, na stronie PTD i na FB.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTD

Zapraszamy do udziału w spotkaniu – webinarium Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w formie zdalnej na platformie Zoom.
Spotkanie odbędzie się w dniu
26 stycznia 2022 roku (środa)
o godz. 18.00.
Pani dr Marzena Suchocka z SGGW w Warszawie, przewodnicząca Sekcji Drzew Miejski PTD przedstawi prezentację pt.:
„Warszawski indeks różnorodności biologicznej –
jakie będą współczesne miasta ?”

Wkrótce prześlemy Państwu indywidualnie na e-mail link do karty zgłoszeniowej potwierdzającej uczestnictwo w webinarium.
Serdecznie zapraszamy