Wszystkie wpisy, których autorem jest MaJa

Plakat - o czym szumią drzewa Biblii
[Aktualizacja 23 III 2020:]
W związku z rozprzestrzeniającą się w naszym kraju chorobą COVID-19 powodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 musimy odwołać nadchodzący wykład Pani Justyny Wawrzyniak. Nowy termin wykładu nie jest na razie znany.

Justyna Wawrzyniak, magister inżynier architektury krajobrazu SGGW. Projektuje ogrody zmysłów dla przestrzeni publicznych, szkół, przedszkoli i ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Od 2018 doktorantka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pisze pracę doktorską na temat relacji między Bogiem a człowiekiem w ogrodach Biblii. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. na temat coachingu, mentoringu oraz zarządzania talentami i zespołami na Wyższej Szkole Społeczno Teologicznej w Warszawie. Vice prezes Fundacji Proca. Prywatnie żona od 2003 roku i matka trojga cudownych dzieci, bez których życie, nawet w ogrodach byłoby nudne.

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się pozycji książkowej pt.: „Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty„, której współautorami są członkowie zarządu naszego towarzystwa. Gratulujemy zwieńczenia dzieła Waszej wieloletniej pracy terenowej, jak i prowadzonej w zaciszu archiwów konserwatorskich.
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym powstanie tego bardzo wartościowego opracowania, ocalającego od zapomnienia zabytkowe założenia parkowe Dorzecza Parsęty. Podobnie jak autorzy książki, mamy także nadzieję, że będzie ona impulsem do podjęcia działań władz wojewódzkich i lokalnych w celu ochrony i rewaloryzacji cennych obiektów zabytkowych i przyrodniczych tej części naszego kraju.

Oddział Szczeciński PTD zaprasza 26.04.2020 na wyjazd do Poczdamu do Muzeum Barberini z wystawą „Monet. Miejsca” oraz na spacer po historycznym centrum stolicy Brandenburgii, Parku Sanssouci i Ogrodzie Karla Foerstera, hodowcy bylin. Program opracował i wyjazd poprowadzi dr inż. Tadeusz Leśnik. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Oddział Szczeciński.

Plakat - spotkanie oddziału Szczecińskiego PTD, marzec 2020Oddział Szczeciński serdecznie zaprasza 5 marca na referat Pani dr Magdaleny Korchak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pt.: „Przedlinneuszowskie systemy klasyfikacji roślin i pierwsze zastosowania systemu Linneusza w publikacjach o florze Pomorza”

Dr hab. Urszula Zajączkowska
Pracuje w Samodzielnym  Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW. Zajmuje się fizjologią roślin drzewiastych i ogólnie botaniką leśną. Szczególnie wiele uwagi poświęca badaniom ruchów roślin metodą fotografii poklatkowej. Zajmuje się też szerzej biomechaniką roślin ich geometrią i kształtami, a także regeneracją po zranieniu. Urszula Zajączkowska jest poetką, wydała tomiki wierszy „Atomy” i „Minimum” oraz eseje „Patyki, badyle”. Jest ponadto autorką filmów i wideo w tym „Mów do mnie Polsko, mów” i to nie jest cała działalność twórcza Urszuli Zajączkowskiej.