Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się pozycji książkowej pt.: „Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty„, której współautorami są członkowie zarządu naszego towarzystwa. Gratulujemy zwieńczenia dzieła Waszej wieloletniej pracy terenowej, jak i prowadzonej w zaciszu archiwów konserwatorskich.
Polskie Towarzystwo Dendrologiczne objęło patronatem honorowym powstanie tego bardzo wartościowego opracowania, ocalającego od zapomnienia zabytkowe założenia parkowe Dorzecza Parsęty. Podobnie jak autorzy książki, mamy także nadzieję, że będzie ona impulsem do podjęcia działań władz wojewódzkich i lokalnych w celu ochrony i rewaloryzacji cennych obiektów zabytkowych i przyrodniczych tej części naszego kraju.