Wykład: Problemy rewaloryzacji Parku Mużakowskiego

Serdecznie zapraszamy na wykład Problemy rewaloryzacji Parku Mużakowskiego, który wygłosi pan Maciej Rymkiewicz, wieloletni pracownik Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia o godz. 18.00 w SGGW, przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 37, w sali 2/19 (II piętro).

Krótkie sprawozdanie ze spotkania w sprawie alei w Zamartem

DSCF5179Spotkanie w Zamartem odbyło się z inicjatywy pana Krzysztofa Dziekana, 15 września 2011 roku. Lekarz medycyny Krzysztof Dziekan jest działaczem społecznym, któremu szczególnie bliski jest los zabytkowej alei dębowej w Zamartem. Spotkanie odbyło się na terenie miejscowej szkoły podstawowej. Obok organizatora wzięli w nim udział mieszkańcy wsi (około 25 osób), radni powiatu Sępoleńskiego i gminy Kamień Krajeński, burmistrz Kamienia Krajeńskiego, pani sołtys Zamartego i miejscowy nadleśniczy; zaproszono też rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, dr. Krzysztofa Kannenberga, z trzema osobami towarzyszącymi (pracownikami uczelni) i nas – Piotra Krasińskiego i Jacka Borowskiego, jako przedstawicieli PTD. W trakcie spotkania omawiano możliwości powołania w Zamartem Parku Kulturowego, którego główną atrakcją, obok kościoła i klasztoru bernardynów (obecnie karmelitów bosych) oraz barokowego pałacu, jest, ustanowiona pomnikiem przyrody, zabytkowa aleja dębowa. W trakcie spotkania J. Borowski zabierał kilkukrotnie głos, podkreślając przyrodnicze i krajobrazowe walory alei oraz jej znaczenie dla przyszłego, planowanego parku kulturowego. Duże znaczenie dla idei ochrony alei miały słowa rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Mamy nadzieję, że nasza obecność, jako przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, i nasze wypowiedzi przyczynią się do uświadomienia mieszkańcom i władzom samorządowym jak ważny obiekt przyrodniczy znajduje się na ich terenie. Sądzę, że nasze zaangażowanie będzie w dalszym ciągu konieczne. Poza obecnością na zebraniu w Zamartem, poprzedzonym wysłaniem przez PTD oficjalnego pisma do burmistrza Kamienia Krajeńskiego na temat alei, potrzebne będą bardziej zdecydowane działania, które spowodują respektowanie wszystkich zaleceń, związanych z ochroną tego naprawdę niezwykłego pomnika przyrody. Oczywiście wraz z Piotrem Krasińskim, doktorem Krzysztofem Dziekanem i panią Zofią Myck (córką poprzedniego dyrektora Zakładu Hodowli Ziemniaka, pana Niegolewskiego) obejrzeliśmy ponaddwukilometrową aleję i wspaniały pomnikowy dąb rosnący nieopodal Zamartego. Na wieczornym spotkaniu nawiązaliśmy bardzo miłe kontakty z rektorem i pracownikami Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Wystąpiliśmy (pomysł Piotra Krasińskiego) z propozycją napisania przez Zofię Myck artykułu na temat alei do jednego z naszych pism. Poza tym zobaczyliśmy park-arboretum, należący do członkini naszego towarzystwa, pani Janiny Grzmiel w Tucholi. Ta wspaniała osoba pokazuje, jak można stworzyć wartościową kolekcję, dysponując niewielkimi środkami – dziękujemy za gościnne przyjęcie jej i synowi Piotrowi. Odwiedziliśmy też rezerwat cisów imienia Leona Wyczółkowskiego – naprawdę warto zobaczyć kilkusetletnie cisy na naturalnym stanowisku. Bardzo dziękujemy Panu doktorowi Krzysztofowi Dziekanowi i Pani Zofii Myck z niezwykle miłe przyjęcie i gościnę.

Jacek Borowski

Relacja z międzynarodowej wystawy szkółkarskiej Zieleń to Życie

DSC_8142W dniach 26-28 sierpnia 2011 r. odbyły się w Warszawie doroczne targi Zieleń to Życie. Po bardzo burzliwych dyskusjach na spotkaniu zarządu zdecydowaliśmy się wziąć udział w tej wystawie. Pierwszego dnia PTD reprezentował prezes, Jacek Borowski, i skarbnik – Włodzimierz Winiarski, drugiego dnia – znowu skarbnik, wspomagany przez Igę Kołodziejską i Urszulę Koziarską, a trzeciego dnia dyżurowali Jacek Borowski i Agnieszka Kościelak. Nasze stoisko należało do najmniejszych (a to, oczywiście, ze względu koszty, co zresztą może nam uniemożliwić uczestnictwo w przyszłości), ale zainteresowanie nim było jakby odwrotne do powierzchni stoiska! Szczególnie pierwszego dnia targów – niekończący się ruch „starych” członków PTD. Dzięki staraniom redaktora naszych wydawnictw, Jakuba Dolatowskiego, zdążyliśmy na wystawę z kolejnym, drugim numerem Wiadomości Dendrologicznych. Zainteresowanie nim było naprawdę imponujące. Wszyscy członkowie, którzy mieli zapłacone składki, dostali rzecz jasna ten zeszyt, a wielu członków skorzystało z okazji i opłaciło zaległe składek. Atutem naszego stoiska był jego wygląd – zadbał o to wiceprezes, Bronisław Szmit, użyczając nam hortensje w odmianie 'Phantom’, które w dużym skupieniu dały doskonały efekt, zwłaszcza w towarzystwie ogłowionych, „mazowieckich” wierzb. Hortensje „wabiły” wielu zwiedzających, liczni z nich zapisywali się do Towarzystwa. Zadawano nam wiele pytań dotyczących struktury stowarzyszenia, zasad działania i jego zasięgu, nie tylko w Polsce. Wiele pytań dotyczyło przedstawionych w Wiadomościach Dendrologicznych, 2 członków honorowych Towarzystwa. Jeden z nich, prof. Mieczysław Czekalski, zaszczycił nasze stoisko swoją dłuższą obecnością. Równie sympatyczna i nobilitująca była wizyta kolejnego członka honorowego PTD, Lucjana Kurowskiego. Pozyskaliśmy kilku nowych członków wspierających, a wielu spośród tych, którzy wspierają nas od dawna, odwiedzało nasze stoisko. Z punktu widzenia PTD wystawa była z pewnością udana! Jacek Borowski udzielił pierwszemu programowi Polskiego Radia wywiadu na temat kondycji roślin miejskich i doborów drzew do ogrodów przydomowych, przy okazji wspomniał o działalności PTD.

Włodzimierz Winiarski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTD

Uprzejmie powiadamiamy, że w dniu 11 czerwca 2011 roku odbędzie się w Rogowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Celem spotkania jest nadanie członkostwa honorowego zasłużonym dendrologom.