Zjazd PTD we Wrocławiu i Walne Zgromadzenie PTD

IMG_2375Pierwszego dnia, po rejestracji w hallu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (gdzie członkowie musieli uiścić m. in. wszelkie zaległe opłaty i składki i gdzie dostali znaczek PTD, pierwszy numer Wiadomości PTD i druki związane z wrocławskim Ogrodem i zielenią tego miasta), wypełniliśmy salę seminaryjną Ogrodu. Było nas nadspodziewanie dużo (wymieniam wszystkich, choć kilka osób dołączyło do nas dopiero w Wojsławicach): Andrzej Antoszczuk, Przemysław Bąbelewski, Jerzy Białobok, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski, Jacek Borowski, Mieczysław Czekalski, Jakub Dawidowicz, Jakub Dolatowski, Małgorzata Frazik-Adamczyk, Marek Gołębiewski, Franciszek Gospodarczyk, Marian Grodzki, Janina Grzmiel, Piotr Grzmiel, Irena Gudowska, Oliver Hermann, Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik, Ewa Jerzak, Kazimierz Kozak, Urszula Koziarska, Jolanta Kozłowska-Kalisz, Piotr Krasiński, Janina Krzemińska-Freda, Marcin Kubus, Andrzej Kujawa, Magdalena Kulig, Lucjan Kurowski, Piotr Latocha, Ewa Lenard, Zofia Malinowska, Tomasz Maliński, Elżbieta Melon, Jakub Mularz, Leszek Mularz, Piotr Muras, Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Jerzy Nieswadba, Grzegorz Nowak, Tomasz Nowak, Małgorzata Olejniczak, Jacek Oleksyn, Narcyz Piórecki, Małgorzata Pstrągowska, Krzysztof M. Rostański, Piotr Sikorski, Grażyna Skalmierska, Małgorzata Słabiak, Łucja Swiłło, Tatiana Swoczyna, Janusz Szewczyk, Bronisław J. Szmit, Elżbieta Szopińska, Sylwester Tomszak, Jerzy Tumiłowicz, Włodzimierz Wałęza, Bartłomiej Ważyński, Jolanta Więsyk, Włodzimierz Winiarski, Ewa Zaraś-Januszkiewicz, Jarosław Zieliński, Piotr Zmelonek, Piotr Zymon, Elżbieta Żygała. Było też kilkoro gości, m. in. prof. Jerzy Zieliński, doc. Krystyna Bojarczukowa i Henryk Lenard.

Zjazd otworzył gospodarz, Tomasz Nowak, przekazując prowadzenie obrad na ręce prezesa PTD, Jerzego Tumiłowicza. Uczciliśmy pamięć zmarłych dendrologów, profesorów Władysława Bugały i Kazimierza Browicza. Zjazd zaczął się od dwu referatów. Prezes, Jerzy Tumiłowicz, nakreślił historię polskiej dendrologii, dużo mówiąc o dziejach Sekcji Dendrologicznej PTB, a Jacek Oleksyn powiedział o swoich i swego wielkiego, międzynarodowego zespołu badawczego, badaniach nad Ekologicznym znaczeniem cech roślin, szczególnie o zależnościach między chemicznym składem liści, życiem systemów korzeniowych, działaniem organizmów glebowych a chemizmem gleby. Po referatach był czas na rozmowy, dyskusję, propozycje (m. in. zjazdu w Szczecinie, za dwa lata – na który zaprosiła w imieniu „szczeciniaków” Urszula Nawrocka-Grześkowiak). Przed budynkiem obejrzeliśmy dwie prezentacje, które wzbudziły wyjątkowe zainteresowanie: E. Szopińska i D. Skarżyński pokazali możliwości tomografu „drzewnego” a Federacja Arborystów Polskich zaprezentowała mnóstwo najnowocześniejszego sprzętu do „łażenia po drzewach”.

Po przerwie na obiad, na wniosek prezesa PTD obrady poprowadziła Urszula Nawrocka-Grześkowiak; protokołowała Elżbieta Żygała. Najważniejszym punktem były tu wybory władz PTD. Po krótkiej prezentacji kanadydatów przystąpilismy (w drugim terminie) do głosowania. Oto wyniki:

Zarząd PTD:

 • Prezes – Jacek Borowski (59 głosów).
 • Vice-prezes – Piotr Krasiński (59 głosów).
 • Vice-prezes – Bronisław J. Szmit (57 głosów).
 • Sekretarz – Małgorzata Pstrągowska (55 głosów).
 • Skarbnik – Włodzimierz Winiarski (57 głosów).
 • Redaktor – Jakub Dolatowski (57 głosów).

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – Marcin Kubus (59 głosów)
 • z-ca przewodniczącego – Piotr Latocha (56 głosów)
 • sekretarz – Ewa Jerzak (59 głosów)
 • członek – Elzbieta Szopińska (59 głosów)
 • członek – Władysław Danielewicz (58 głosów)

Sąd Koleżeński:

 • Prezes – Mieczysław Czekalski (59 głosów)
 • Vice-prezes Jerzy Tumiłowicz (59 głosów)
 • Sekretarz – Narcyz Piórecki (59 głosów)
 • Członek – Tomasz Bojarczuk (59 głosów)
 • Członek Łucja Swiłło (59 głosów)

Wieczorem w kawiarence Ogrodu długo, rozmownie, wesoło i często „wyskokowo” (mamy wszak kilku speców od nalewek dendrologicznych!) – ciągnęła się kolacja.
Drugiego dnia pojechaliśmy do Wojsławic (pogoda wymarzona, słoneczna), gdzie gościła nas Hanna Grzeszczak-Nowak. To była dendrologiczna uczta, a i okazja do podziwiania rozmachu prac, prowadzonych w Ogrodzie (nowe części przy stawie i w najwyższej części terenu, z sadem starych odmian czereśni) i z rozmachem prowadzonych wielkich remontów budynków. Przy kapliczce św. Franciszka zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, po czym ruszyliśmy oglądać kolekcje i widoki. Byliśmy wszyscy zdumieni i oczarowani! Po obiedzie przyszedł czas na zakończenie trzeciego po wojnie zjazdu PTD!

Jakub Dolatowski