Czy ciąć i leczyć drzewa

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na wykład Czy ciąć i leczyć drzewa, który wygłosi Pan dr hab. Jacek Borowski, profesor SGGW i prezes naszego Towarzystwa. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18.00 w SGGW w budynku 37 (Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) przy ul. Nowoursynowskiej 166. Do zobaczenia!

Małgorzata Pstrągowska

Seminarium w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach

W dniu 25 października br. w ramach współpracy Ogród Dendrologicznego w Przelewicach i Gminy Przelewice z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Oddziałem Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego odbyło się seminarium p.n. „Przelewice – edukacyjne ogrody zieleni”. Spotkanie to było elementem projektu realizowanego przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i mającego za zadanie wykreowanie Ogrodu i jego otoczenia, jako miejsca związanego z edukacją przyrodniczą, a szczególnie z upowszechnianiem wiedzy o roślinach drzewiastych. Prelegentami seminarium byli członkowie Naszego Towarzystwa: Katarzyna Misiak (Botaniczne Centrum Badawczo-Wdrożeniowe w Przelewicach) Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Marcin Kubus, Grzegorz Nowak i Małgorzata Nowakowska (Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie), którzy przedstawili przelewickie kolekcje: róż, roślin wrzosowatych, magnolii, pnączy, dereni oraz symbol ogrodu – dawidię chińską odm. Vilmorina. W seminarium uczestniczyło łącznie 40 osób, wśród których m.in. byli: przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów gminnych i powiatowych (m.in. Pyrzyc, Lipian, Barlinka, Polic, Świnoujścia), Ligi Ochrony Przyrody Okręg Szczeciński, uczniowie i nauczyciele szkół średnich z Pyrzyc. Omówiono poszczególne gatunki i grupy roślin, ich cechy, wzrost i rozwój w przelewickim arboretum, wymagania siedliskowe i uprawowe. W ogrodzie zwrócono uwagę na bardzo efektownie przebarwiające się w tym roku drzewa i krzewy oraz te mające dekoracyjne owoce. Seminarium było okazją do przedstawienia działalności Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i, jak się okazało, pozyskania nowych członków ze Świnoujścia.

Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
Marcin Kubus

Podkarpacki Festiwal Derenia

23 września 2012 r. o godzinie 12-tej rozpocznie się I Podkarpacki Festiwal Derenia w Arboretum w Bolestraszycach. W ramach Festiwalu odbędzie się kilka ciekawych wykładów o dereniu prof. Svitlany Klimenki, dr Narcyza Pióreckiego, doc. Svitlany Zhaldaki, dr inż. Alicji Kucharskiej. Będzie też okazja do zwiedzania słynnej kolekcji pomologicznej i zakupu sadzonek derenia jadalnego, a przede wszystkim degustacji produktów dereniowych.

Piotr Sikorski

Wycieczka

Szanowni Państwo, kończy się czas urlopowo-wakacyjny i rozpoczynamy nowy sezon naszych dendrologicznych spotkań. 6 października (sobota) organizujemy, dawno już zapowiedzianą, wycieczkę po prywatnym arboretum prof. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie na adres ptd@ptd.pl do 24 września. Liczba uczestników jest ograniczona. Aby ułatwić Państwu dojazd planujemy wynająć autobus z Krakowa do Lusławic, a koszt wycieczki zależy od kosztu przejazdu. Dalsze szczegóły będziemy przekazywać osobom zainteresowanym wycieczką.

Małgorzata Pstrągowska

Zjazd PTD

6-8 września odbył się w Szczecinie bardzo udany Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, połączony z konferencją naukową Drzewa i krzewy w krajobrazie i kulturze materialnej Pomorza Zachodniego i Brandenburgii. Zjazd rozpoczął się wykładami o walorach przyrodniczych regionu, o badaniach prowadzonych w Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde i o problemach ochrony różnorodności w pracy dendrologów, oraz sesją posterową. Zjazdowi i konferencji towarzyszył bardzo bogaty program terenowy. Zwiedzaliśmy Arboretum w Glinnej wraz z Puszczą Bukową pod Szczecinem, Ogród Botaniczno-Leśny w Eberswalde, leśne powierzchnie doświadczalne zakładane swego czasu przez prof. Schwappacha i młode arboretum leśne w Mieszkowicach. Ważną częścią wycieczek terenowych były obszary chronione – rezerwaty Plagefenn, Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie i Dąbrowa Krzymowska. Wrażenie na uczestnikach zrobił rejs statkiem po kanale Odra-Hawela, a w szczególności potężna podnośnia statków w Niederfinow, z której, będąc na statku, mogliśmy patrzeć z góry na wysokie drzewa, rosnące u podnóża podnośni! Zwieńczeniem Zjazdu było uroczyste odsłonięcie dwu tablic informacyjnych, opatrzonych znakiem PTD, przy największym w Polsce platanie klonolistnym „Olbrzymie” w Chojnie i przy mamutowcu olbrzymim w Brwicach.
Zapraszamy do Galerii

Piotr Sikorski